سردار «حميد سرخيلي» از اولين تك نيروي نوپاي سپاه در بهار سال 60 مي‌گويد:«مدن» اولين عمليات منظم پاسداران در جنگ بود

در تاريخ دفاع مقدس عمليات فرماندهي كل قوا در دارخوين و آبادان به عنوان اولين عمليات سپاه مطرح مي‌شود در حالي كه اولين عمليات آفندي سپاه عمليات مدن است كه دو بار در اين منطقه عمليات صورت گرفت كه بار دوم در 15 ارديبهشت سال 60 انجام شد. دو ماه بعد از اين عمليات بود كه عمليات فرماندهي كل قوا انجام ‌شد.

17 خرداد 1393-13:00:30


سردار «حميد سرخيلي» از اولين تك نيروي نوپاي سپاه در بهار سال 60 مي‌گويد:«مدن» اولين عمليات منظم پاسداران در جنگ بود
17 خرداد 1393-13:00:30
منبع: جوان آنلاين
پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد
فرستنده: دبير سايت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

خبرگزاري پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس،

آبادان در سال‌هاي شروع جنگ

آبادان بين دو رودخانه بهمنشير و اروند واقع شده است. رودخانه كارون از اهواز به آبادان مي‌آيد و عمود بر اروند است. اگر نقشه را نگاه كنيد مي‌بينيد اين سبك شهر آبادان است. عراقي‌ها زماني كه حمله كردند سمت خرمشهر آمدند و هنوز اين شهر را نگرفته به كارون چسبيدند و از آن رد شدند. جاده اهواز- آبادان و ماهشهر- آبادان را بستند و شهر آبادان را محاصره كردند و از شمال اين شهر پشت بهمنشير مستقر شدند. عراقي‌ها يك بار براي تمام كردن كار آبادان به شهر حمله كردند و وارد آبادان شدند كه بعد از ورود عراقي‌ها به آبادان ما عملياتي به نام ذوالفقاريه انجام داديم كه يك عمليات پدافندي بود. يعني در جواب حمله عراقي‌ها اين كار انجام شد و عراقي‌ها را از شهر بيرون كرديم.

بعد از اين عمليات، عمليات ديگري در اوايل جنگ و در زمستان سال 59 انجام شد. بعد از سال 59 و در اوايل سال 60 چندين عمليات ديگر انجام شد تا آبادان از حصر خارج شود.

مدن كجاست؟

چون آبادان همسطح درياست و هيچ ارتفاعي در آن وجود ندارد اين تپه و جاده بلند به نام ميدان تير شهرباني آبادان بود. براي تيراندازي سيبل‌ها را پشت آنها قرار مي‌داده‌اند و در حاشيه آبادان براي تيراندازي ساليانه به آنجا مي‌رفتند.

اين جاده‌هاي 200، 300 متري به موازات رودخانه بهمنشير و تقريباً در فاصله دو كيلومتري از اين رودخانه قرار دارد. در كنار رودخانه، بعد از نخلستان‌ها در ايستگاه هفت آبادان جاده‌اي تا دهانه بهمنشير شني بلندي به نام قفاص وجود دارد. اين دو جاده چون ارتفاعش از جاهاي ديگر بلندتر است به تپه معروف شد. در اصل هيچ تپه‌اي وجود ندارد ولي به دليل ارتفاع زياد جاده به آن تپه مي‌گفتند. اين جاده‌ چون روبه‌روي روستاي مدن بود به تپه‌هاي مدن معروف شد. روستاي مدن چسبيده به رودخانه بهمنشير در فاصله دوكيلومتري جاده‌ و روبه‌روي اين تپه‌ها قرار داشت.

وقتي آبادان از شمال محاصره شد و از جنوب هم عراق در پشت اروند قرار گرفت اين جاده مواصلاتي و تداركاتي ما براي حركت به جبهه‌ها بود. حالا عراق اين دو ميدان تير را در دو كيلومتري گرفته بود و روي هر كدام از آنها حدود 60 نيرو گذاشته بود.

دشمن داخل جاده را به صورت كانال كنده بود و در آن تنگه درست كرده بود. اين تپه‌ها براي عراق دو كاركرد مهم داشت. اول چون از خاكريز اصلي فاصله داشت و به جاده قفاص ديد داشت رده تأميني‌آنها بود. ديگر آنكه روي جاده تداركاتي ما ديد و تير داشت و آن را قطع كرده بود. اگر ما مي‌خواستيم به خاكريز اصلي‌شان حمله كنيم با اين دو ميدان مواجه مي‌شديم.

اولين عمليات مدن

اين دو تپه اهميت فراواني داشت. ما قبل از عمليات ثامن‌الائمه بايد ديد و تير دشمن روي جاده مواصلاتي‌مان را قطع مي‌كرديم و رده تأميني‌شان را بر‌مي‌داشتيم تا با خط اصلي‌‌شان درگير شويم. نيروهاي شهيد مؤذني يك بار در اسفند 59 به اين دو خاكريز حمله مي‌كنند و با دادن چند شهيد موفق نمي‌شوند تپه را پس بگيرند. چهار شهيد در جلوي تپه مي‌مانند كه در عمليات بعدي توانستيم پيكر آن شهيدان را پيدا كنيم.

غير از شهيد مؤذني بچه‌هاي آبادان هم چند بار تا شناسايي مي‌روند و حتي درگير هم مي‌شوند ولي در آخر نمي‌توانند و برمي‌گردند. خودم يك بار در روز براي شناسايي رزمي با تعدادي از بچه‌ها براي ديدن وضعيت تپه‌ها رفتم. يكسري خاكريزهاي نعلي شكل كه عراقي‌ها قبلاً زده بودند وجود داشت و از اينها سنگر به سنگر حركت كرديم تا به نزديكي‌شان رسيدم. عراق يك تير سبك به ما نزد. وقتي ما نزديك شديم با توپخانه و خمپاره شروع به زدن ما كرد كه مجبور به برگشت شديم.

دومين عمليات مدن

تا اينكه در اواخر سال 59 به دوره‌هاي سپاه رفتم. دقيقاً 10 ارديبهشت به آبادان برگشتم. تا به شهر برگشتم اعلام كردند قرار است عملياتي به نام مدن انجام شود. ما هم فهميديم همانجايي است كه قبلاً به آن رفت و آمد داشتيم. اين دو خاكريز را تقسيم كرديم. يك خاكريز را به شهيد مؤذني و نيروهايش دادند و خاكريز ديگر را به تعدادي از بچه‌هاي سپاه آبادان و تعدادي از نيروهاي سردار مرتضي قرباني دادند. مسئوليت اين كار بر عهده سردار اسدي بود. سردار اسدي مسئوليت محور را به عهده گرفت و در كنارش شهيد والا آزادپور از طرف سپاه آبادان مسئوليت جانشيني محور را عهده‌دار شد. اين ديگر يك عمليات منظم با سازماندهي و شناسايي بود.

حدود 300 نفر در قالب دو گردان كه يك گردان به تپه شماره يك و يك گردان ديگر به تپه شماره دو حمله مي‌كرد، عمل مي‌كردند. نحوه عمليات اينگونه بود كه بايد از تاريكي شب استفاده مي‌كرديم. ما از سمت ذوالفقاريه و از شرق جاده حركت كرديم و بين خاكريز


سردار «حميد سرخيلي» از اولين تك نيروي نوپاي سپاه در بهار سال 60 مي‌گويد:«مدن» اولين عمليات منظم پاسداران در جنگ بود

17 خرداد 1393-13:00:30

منبع: جوان آنلاين

پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد

فرستنده: دبير سايت


تصاوير تكميلي: