نواب صفوي

اين سايت شامل بخش هايي با عناوين زندگينامه، سيد مجتبي و پدر، نواب در مكتب فرزانگان، فدائيان اسلام، وصيت نامه، نواب پس ا ز نواب، معاصرين نواب، معرفي كتاب، كلام نابف سفرهاي تبليغي، اعلاميه ها، يادگاري ها و آلبوم عكس مي باشد . هريك از اين بخش ها شامل قسمت هاي ديگري مي شود كه به صورت مفصل در مورد شخصيت شهيد نواب مطلب آورده شده است.

12 مرداد 1387-11:29:44


نواب صفوي
12 مرداد 1387-11:29:44
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس - پايداري
پيوند: http://www.navabsafavi.com
فرستنده: دبيرسايت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

اين سايت شامل بخش هايي با عناوين زندگينامه، سيد مجتبي و پدر، نواب در مكتب فرزانگان، فدائيان اسلام، وصيت نامه، نواب پس ا ز نواب، معاصرين نواب، معرفي كتاب، كلام نابف سفرهاي تبليغي، اعلاميه ها، يادگاري ها و آلبوم عكس مي باشد . هريك از اين بخش ها شامل قسمت هاي ديگري مي شود كه به صورت مفصل در مورد شخصيت شهيد نواب مطلب آورده شده است.


نواب صفوي

12 مرداد 1387-11:29:44

منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس - پايداري

پيوند: http://www.navabsafavi.com

فرستنده: دبيرسايت


تصاوير تكميلي:
نواب صفوي
12 مرداد 1387-11:29:44
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس - پايداري
فرستنده: دبيرسايت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد