سرلشكر صفوي: سرعت تغيير و تحولات چشمگير اقتصادي، سياسي و امنيتي پرشتاب شده است

عضو كميته برنامه ريزي علوم جغرافيايي وزارت علوم گفت: جهان در حال گذر از يك مرحله تاريخي است و سرعت تغيير و تحولات چشمگير اقتصادي، سياسي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي پرشتاب شده است.

21 شهريور 1394-11:51:30


سرلشكر صفوي: سرعت تغيير و تحولات چشمگير اقتصادي، سياسي و امنيتي پرشتاب شده است
21 شهريور 1394-11:51:30
منبع: سايت پايداري پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد
فرستنده: دبير منابع

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

سايت پايداري پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس: سردار سرلشكر يحيي صفوي در افتتاحيه نشست مشترك كميته برنامه ريزي علوم جغرافيايي وزارت علوم و كميسيون هاي مربوطه با اشاره به تحليلي از تغيير و تحولات امنيتي محيط پيراموني ايران گفت: جهان در حال گذر از يك مرحله تاريخي است و منطقه ما در جنوب غرب آسيا در يك نقطه عطف راهبردي قرار گرفته است و ملت و كشور عزيزمان ايران در حال عبور از يك پيچ تاريخي هستند. سرعت تغيير و تحولات چشمگير اقتصادي، سياسي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي پرشتاب شده است.

وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد اين تحولات جهاني به لحاظ كيفي ما را به دوراني متفاوت از گذشته وارد ساخته است و اميدواري‌هايي كه در جهت ايجاد نظم نوين جهاني با رهبري آمريكا پديد آمده بود دوام چنداني نيافت و اين اميدواري‌ها جاي خود را به پديده‌اي داد كه به كنايه آن را «بي‌نظمي نوين جهاني» مي‌نامند. اين بي‌نظمي جهاني طي 14 سال گذشته در چهار حوزه از شش حوزه ژئوپلتيكي مجاور ايران تبديل به جنگ و ناامني گسترده شده است.

عضو كميته برنامه ريزي علوم جغرافيايي وزارت علوم در ادامه به تشريح حوزه‌هاي ژئوپلتيكي مجاور ايران پرداخت و در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به لزوم تاثير گذاري اساتيد در توسعه كشور، گفت: اساتيد علوم جغرافيايي سعي و تلاش كنند تا حوزه‌ي تأثيرگذاري خود را از محيط دانشگاه در آموزش و پژوهش به حوزه‌هاي تأثيرگذاري استاني، ملي و فراملي گسترش دهند.

وي ادامه داد: اولويت تأثيرگذاري شما اساتيد در بعد استاني حتي شهرستاني و ملي در تنظيم سند برنامه ششم كشور در سال 99-95 است. شما پيش‌قدم شويد و برويد پيش مسئولين استان و همچنين حل قسمتي از مشكلات شهر- شهرستان و استان خودتان از مسائل زيست ‌محيطي گرفته تا برنامه‌ريزي شهري را عهده دار شويد.

وي در ادامه با اشاره به اهميت آمايش سرزميني گفت: از شما اساتيد استدعا دارم در موضوع مسائل آمايش و امنيت مرزهاي آبي و خاكي ايران وارد شويد و در حوزه علوم جغرافيايي و گردشگري به كمك مسئولين بياييد. ايران نهمين كشوري است كه داراي جاذبه‌هاي گردشگري تاريخي، طبيعي، مذهبي و ديگر جاذبه‌هاست، براي آمايش زيرساخت‌هاي ايران در برنامه ششم مثلاً حمل و نقل ريلي، جاده‌اي و هوايي، شما اساتيد براي مشاوره دادن بهترين ها هستيد.

منبع: خبرگزاري فارس


سرلشكر صفوي: سرعت تغيير و تحولات چشمگير اقتصادي، سياسي و امنيتي پرشتاب شده است

21 شهريور 1394-11:51:30

منبع: سايت پايداري پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد

فرستنده: دبير منابع


تصاوير تكميلي: