فرازي از وصيت نامه شهيد؛ بار خدايا از تو مي خواهم كه تو شفيعم باشي

بار خدايا تو را سوگند مي دهم به آن چيز كه من عاشقم و آن شهادت است به من عطا فرما، كه جز راه نزديك شدن به تو راه ديگر پيدا نكرده ام. بار خدايا از تو مي خواهم كه تو شفيعم باشي و مرا به ذكر خود وادار كني. از مردم بيدار و مسلمان تقاضا دارم كه قشر روحانيت مبارز را تقويت كنند و دست بيعتي كه به اسلام و امام امت داده اند پايدار بمانند.

1 آذر 1388-08:54:28


فرازي از وصيت نامه شهيد؛ بار خدايا از تو مي خواهم كه تو شفيعم باشي
1 آذر 1388-08:54:28
منبع: خبرگزاري حيات
پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد
فرستنده: دبيرسايت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

بسم الله الرحمن الرحيم

بار خدايا تو را سوگند مي دهم به آن چيز كه من عاشقم و آن شهادت است به من عطا فرما، كه جز راه نزديك شدن به تو راه ديگر پيدا نكرده ام.

بار خدايا از تو مي خواهم كه تو شفيعم باشي و مرا به ذكر خود وادار كني.

از مردم بيدار و مسلمان تقاضا دارم كه قشر روحانيت مبارز را تقويت كنند و دست بيعتي كه به اسلام و امام امت داده اند پايدار بمانند.

اي همسرم، امروز مسئوليت سنگيني بر دوش تو گذارده شده است كه بايد زينب وار مبارزه كني و فرزندان پاك و صالح تربيت نموده و تحويل جامعه اسلامي بدهي.

اي فرزندانم از شما مي خواهم شمشيري كه از دست من افتاده است برگيرند و راه حسين را ادامه دهيد.


فرازي از وصيت نامه شهيد؛ بار خدايا از تو مي خواهم كه تو شفيعم باشي

1 آذر 1388-08:54:28

منبع: خبرگزاري حيات

پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد

فرستنده: دبيرسايت


تصاوير تكميلي: