انباشته هاي دفاع مقدس ، درس گفتارهايي براي آينده

امروز به نظر مي رسد بيش از گذشته همه ما و همه جوانان اين مرزو بوم و كساني كه داعيه ضد استكباري دارند نيازمند تقويت بنيه ديني و انقلابي مان با مروري ديگر بار بر گفتمان انقلاب و انباشته هاي دفاع مقدس كه به مثابه گنجي مملو از درس گفتارهاي رادمردان انقلابي است، هستيم

2 شهريور 1396-10:16:28


انباشته هاي دفاع مقدس ، درس گفتارهايي براي آينده
2 شهريور 1396-10:16:28
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد
فرستنده: 

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

امروز جهت گيري الهي و مردم سالاري ديني و گفتمان استكبارستيزي ، تقابل و تضاد جبهه حقّ با محوريت انقلاب اسلامي با جبهه باطل به سردمداري مستكبران با محوريت آمريكا و صهيونيسم، آشكارتر و شفاف تر گرديده و در عرصه هاي مختلف ظهور و بروز يافته و نبرد فرهنگي اصلي ترين راهكار انقلاب اسلامي در تقابل با جبهه كفر است. استكبار امروز در صدد است تا روح و نرم افزار انقلاب را كه در سراسر دنيا گسترش يافته را از آن بگيرد و موتور حركت نظام اسلامي را خاموش كند تا زمينه و فرصت براي تهاجم هاي ديگر فراهم گردد.

جبهه استكبار كه از جهت گيري و گفتمانِ انقلاب اسلامي در منطقه به ستوه آمده است تلاش مي كند با فشارها، تهديدها و جنگ رواني جبهه انقلاب اسلامي را متقاعد و مجبور سازد كه تغيير در گفتمان را پذيرفته و باور كند كه در جهان فعلي، يگانه راه استمرار حيات و پيشرفت، همراهي و هم كلامي با كدخداي ( ادعايي) جهان و كوتاه آمدن در برابر قدرت هايي است كه مجامع جهاني و بين المللي را در اختيار دارند و لذا گفتمان انقلاب اسلامي را هدف گرفته اند تا با شكستن آن زمينه را براي تحميل خواسته هاي خود فراهم سازند.

كارشناسان خبره اردوگاه استكبار با اعتراف به اينكه حضور آگاهانه و مقتدرانه سنگرنشينان انقلاب اسلامي و نظام ولايي، باورها و ارزش‌هايي مثل روحيه انقلابي و جهادي، شهادت طلبي و ايثارگري، اصالت دادن به معنويت و حيات اخروي و بي‌اعتنايي به زخارف دنيوي و جاذبه‌هاي مادي و در يك كلام خدامحوري به جاي خودمحوري است، به دنبال آن هستند كه اين ارزش ها و اصول فكري را كه امروز تمام منطق و جبهه اسلامي مسلمانان جهان را تحت الشعاع قرار داده را به هر ابزاري كمرنگ نمايند.

امروز به نظر مي رسد بيش از گذشته همه ما و همه جوانان اين مرزو بوم و كساني كه داعيه ضد استكباري دارند نيازمند تقويت بنيه ديني و انقلابي مان با مروري ديگر بار بر گفتمان انقلاب و انباشته هاي دفاع مقدس كه به مثابه گنجي مملو از درس گفتارهاي رادمردان انقلابي است، هستيم تا بتوانيم در تقابل با پديده شوم استكبار چونان گذشته ايستادگي كرده و پرچم اسلام را در تمام دنيا به اهتزاز درآوريم.

براي دستيابي به اين گنج عظيم و انتقال آن به نسل هاي آينده به زبان علم بايد خود را مجهز به دانش پژوهش كنيم تا بتوانيم با زبان علمي مفاهيم و آموزه هاي به يادگار مانده از آن دروان را به درستي براي دنيا تبيين كنيم . امروز صاحبان انديشه وجامعه نخبگان كشور بيش از هر زمان ديگري بايد نسبت به اين موضوع حساس بوده و به آن توجه ويژه اي داشته باشند. دوران هشت سال نبرد با جبهه كفر دست آوردهاي عظيمي براي اين كشور به ارمغان آورده و اگر امروز از حيث علوم در همه ابعادش به موفقيت هايي دست پيدا كرده ايم بخش عمده آن مبتني بر تجربيات به دست آمده از آن دوران است كه عليرغم همه محدوديت ها و تحريم ها ، اما همچنان مردانه ايستاديم و شعار ما مي توانيم را به دنيا ثابت كرديم. امروز نيز بايد چونان گذشته و با مجهز نمودن خود به سلاح علم با استناد به داشته ها و آموخته هاي مان بر همه تحريم ها فائق بياييم .

حسين دلاوري . پژوهشگر دفاع مقدس


انباشته هاي دفاع مقدس ، درس گفتارهايي براي آينده

2 شهريور 1396-10:16:28

منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد

فرستنده:


تصاوير تكميلي: