اربعين آغازي بر پايان

آن روز كه سپاهيان تاريكي در مسير كربلا تا شام سر عزيزترين‌ها و شريف‌ترين‌هاي فرزندان آدم تا خاتم را براي ايجاد ترس و وحشت در دل مردم و جداسازي سرها براي گم نامي ابدان شريف بر سر ني و نيزه‌هاي بلند حركت مي‌دادند. سرهاي جداشده از بدن را براي نابودي بدن‌هاي قطعه‌قطعه و عدم شناسايي جدا مي‌كردند تا اثري در تاريخ از آنها باقي نماند. آيا مي‌دانستند كه پس از هزار و اندي سال در اربعين حسيني چند ده‌ميليون‌نفري هزاران پرچم‌هاي رنگارنگ لبيك يا حسين را بر دوش گرفته، از كودك، نوجوان و پير صدها هزار بلكه ميليون‌ها پرچم به اندازه‌ها و رنگ‌هاي مختلف و باافتخار بر دوش مي‌كشند.

4 آذر 1396-10:48:33


اربعين آغازي بر پايان
4 آذر 1396-10:48:33
منبع: دبيرخانه پژوهشكده علوم نظامي و مهندسي دفاع مقدس
پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد
فرستنده: مدير سايت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

آن روز كه سپاهيان تاريكي در مسير كربلا تا شام سر عزيزترين‌ها و شريف‌ترين‌هاي فرزندان آدم تا خاتم را براي ايجاد ترس و وحشت در دل مردم و جداسازي سرها براي گم نامي ابدان شريف بر سر ني و نيزه‌هاي بلند حركت مي‌دادند. سرهاي جداشده از بدن را براي نابودي بدن‌هاي قطعه‌قطعه و عدم شناسايي جدا مي‌كردند تا اثري در تاريخ از آنها باقي نماند. آيا مي‌دانستند كه پس از هزار و اندي سال در اربعين حسيني چند ده‌ميليون‌نفري هزاران پرچم‌هاي رنگارنگ لبيك يا حسين را بر دوش گرفته، از كودك، نوجوان و پير صدها هزار بلكه ميليون‌ها پرچم به اندازه‌ها و رنگ‌هاي مختلف و باافتخار بر دوش مي‌كشند. در اقيانوس متلاطم به حركت درخواهند آمد، آن كوردلاني كه پيامبر را ديدند و پيامش را درنيافتند آنجا كه حسنين را مي‌بوسيد و مي‌گفت آن‌ها سروران جوانان اهل بهشتند. آنجا كه پيامبر فرمود: اجري جز مودت و دوستي اهل‌بيتم نمي‌خواهم، آنجا كه فرمودند كه (حسينٌ مني و انا من حسين) يعني چه؟ و به سادگي از آن گذشتند. آري امروز پس از قرن‌ها مردم به‌خوبي دريافتند كه حسين (ع) ذريه و نوه و از گوشت و خون پيامبر (ص) است. او انقلاب پيامبر (ص) را دوباره زنده خواهند نمود؛ يعني خون حسين حافظ و بيمه‌كننده انقلاب بزرگ پيامبراعظم (ص) است. آري امروز مردمان جهان از سراسر عالم گرد هم آمده و به سفينه النجات حسين (ع) چنگ‌زده و راه رستگاري يافته‌اند كسي چه مي‌داند كه اين سرانجام باهدف نهايي پيروزي خون بر شمشير و حق بر باطل، به رهبري امام حي كه بيش از هزار سال در پرده غيبت است اما راهنما و هدايتگر شريعت است،‌ خداوند اين‌گونه فرموده كه هرگز مشعل‌هاي هدايت را از بشر نخواهد گرفت و انسان را با ولي و ولايت هدايت خواهد نمود. تلاش خفاشان شب شناس خون‌خوار براي تضعيف انقلاب اسلامي و جهان اسلامي ايجاد جنگ‌هاي پي‌درپي و اشغال مستقيم كشورها و ايجاد جنگ‌هاي نيابتي، باهدف كشتار مسلمين و ايجاد كينه و تفرقه بين فرق مختلف اسلامي و مسيحي و ... به دنبال تاريكي مطلق و گسترش هيمنه ستم و ظلم جهنمي بودند. امروز بيايند و ببينند كه سيل انسان‌هاي آزاده، آزادي‌خواه و عدالت‌خواه با همه كدورت‌هاي پدركشي در كنار هم و براي هم با مهر و محبت و دلسوزي مسير را جارو و هموار مي‌كنند، موكب به موكب، قدم‌به‌قدم، دارا و ندار، توانمند و ضعيف با يك‌زبان و يك¬دل به‌دوراز مليت و فرهنگ، بافرهنگ عاشورايي، فرهنگ و اخلاق و سخاوت و كرامت محمدي (ص). وقتي قطره‌قطره دريا مي‌شوند و اشك‌ها امان را مي‌برد وقتي مرثيه‌هاي تركي، هندي و عربي، فارسي درهم مي‌شود و اوج مي‌گيرد و درياي محبت حسيني متلاطم مي‌شود و همگان فرياد مي‌زنند لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.

پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

دكتر محمدعلي باراني


اربعين آغازي بر پايان

4 آذر 1396-10:48:33

منبع: دبيرخانه پژوهشكده علوم نظامي و مهندسي دفاع مقدس

پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد

فرستنده: مدير سايت


تصاوير تكميلي: