باز نگاهي به جنگ (بخش ۴)

جنگ ها خارج از زمان و سرزمين و مقياس و هدف همانند هر پديده ديگر داراي فلسفه، مبنا و تعاريف است كه مبتني بر فرهنگ و ادبيات و متأثر از ارزش‌هاي ديني و اجتماعي جوامع بشري مختلف و گوناگون هستند. اما از آنجا كه منازعات جوامع بشري از جمله درگيري‌هاي سياسي و فرهنگي تا نبرد جنگي بي‌امان، كشنده، نابود كننده و مخرب را در ميان انديشمندان مختلف داراي تعابير و تفاسير مختلفي است،

26 بهمن 1396-16:49:37


باز نگاهي به جنگ (بخش ۴)
26 بهمن 1396-16:49:37
منبع: دبيرخانه پژوهشكده علوم نظامي و مهندسي دفاع مقدس
پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد
فرستنده: مدير سايت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

جنگ ها خارج از زمان و سرزمين و مقياس و هدف همانند هر پديده ديگر داراي فلسفه، مبنا و تعاريف است كه مبتني بر فرهنگ و ادبيات و متأثر از ارزش‌هاي ديني و اجتماعي جوامع بشري مختلف و گوناگون هستند. اما از آنجا كه منازعات جوامع بشري از جمله درگيري‌هاي سياسي و فرهنگي تا نبرد جنگي بي‌امان، كشنده، نابود كننده و مخرب را در ميان انديشمندان مختلف داراي تعابير و تفاسير مختلفي است، كه هر روز واژه جديد و تعبير تازه‌اي خلق و بر تعابير گذشته اضافه مي شود. در فرهنگ جديد سياسي منازعات و تعارضات رواني و فرهنگي را تحت عناوين جنگ رواني و جنگ فرهنگي، جنگ اقتصادي يا جنگ نرم تلقي و در گفتمان اجتماعي روشنفكران رايج است.

پس براي روشن تر نمودن موضوع جنگ و تكيه بر تعارض و تهاجم نظامي سازمان يافته و مخرب در چهارچوب‌هاي علمي به آن مي‌پردازيم.

بديهي است آنچه در اين سلسله خواهيم آورد حرف تمام و نهايي نبوده، و وابسته به سطح اطلاعات و معلومات اندك و برداشت‌هاي شخصي نويسنده است كه مورد نقد و بررسي، قبول يا رد صاحبان خرد و انديشه برتر است.

از آنچه تا كنون در عمر بشر رخ دادهاي نظامي سازمان يافته و قهري تحت عنوان جنگ اتفاق افتاده است را مي‌توان به عنوان جنگ طرح نموده، و به تعاريف چند خواهيم پرداخت.

انواع جنگ‌ها:

1 جنگ اتفاقي

2 جنگ فرسايشي

3 جنگ انقلابي

4 جنگ چريكي

5 جنگ متعارف

6 جنگ پيش دستي

7 جنگ بين ائتلاف

8 جنگ محدود

9 جنگ تمام عيار

10 جنگ نيابتي

11 جنگ منطقه اي

12 جنگ عمومي (يا جهاني)

13 جنگ اتمي

جنگ‌ها از هر نوع كه باشند تهديدات امنيتي عليه كشورها و تخريب و نابودي و از بين بردن تمدن‌ها و انسان‌ها را در پي خواهند داشت.

ادامه دارد ...

سرتيپ دوم پاسدار دكتر محمدعلي باراني

رئيس پژوهشكده علوم نظامي و مهندسي دفاع مقدس


باز نگاهي به جنگ (بخش ۴)

26 بهمن 1396-16:49:37

منبع: دبيرخانه پژوهشكده علوم نظامي و مهندسي دفاع مقدس

پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد

فرستنده: مدير سايت


تصاوير تكميلي: