باز نگاهي به جنگ (بخش ۵)

واژه جنگ مثل ساير واژگان و تعاريف در علوم انساني داراي تعاريف گوناگون و مختلفي است. ما در اينجا به چند تعريف از جنگ از ديدگاه‌هاي مختلف مي‌پردازيم.

5 اسفند 1396-07:49:03


باز نگاهي به جنگ  (بخش ۵)
5 اسفند 1396-07:49:03
منبع: دبيرخانه پژوهشكده علوم نظامي و مهندسي دفاع مقدس
پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد
فرستنده: مدير سايت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

واژه جنگ مثل ساير واژگان و تعاريف در علوم انساني داراي تعاريف گوناگون و مختلفي است. ما در اينجا به چند تعريف از جنگ از ديدگاه‌هاي مختلف مي‌پردازيم.

تعاريف چند از جنگ از ديدگاه‌هاي جامعه‌شناسان و فلاسفه:

گاستون بوتون: جنگ مبارزه مسلحانه و خونين بين گروه‌هاي سازمان‌يافته.

دوركهيم: جنگ يك پديدۀ اجتماعي است. چون آفرينندۀ تاريخ است و در عين اينكه تمدن مي‌سازد، تمدن از بين مي‌برد. به بيان ديگر جنگ مرزي است كه مراحل مهم حوادث تاريخ را از هم جدا مي‌كند.

وبر: وبر معتقد است كه جوامع همواره مجموعه‌اي هماهنگي نيستند.

ارسطو: جنگ را ابزار مشيب الهي تلقي مي‌كردند. بين بندگان و بردگان تفاوت ماهوي قائل بودند.

ابن خلدون: ابن خلدون رابطه انسان با انسان را با توجه به تجاوزگري ذاتي انسان تبيين مي‌كند. به نظر وي خوي تجاوزگري تهديد براي اصل نظام تعاون و معيشت انسان است.

خواجه نصيرالدين طوسي: وي عقيده دارد همه انسان‌ها علاقه مند به زندگي راحت و بي‌دغدغه هستند. ولي امكانات موجود جوامع محدود است. بنابراين جنگ و درگيري‌ها، ناشي از همين ارضاي غرايز و نفسانيات بشري است. بروز چنين شرايطي در جوامع به آنجا مي‌انجامد كه تنازع بقاء و جنگ به اعماق جامعه كشيده شده و نسل آدمي در معرض انهدام و انقراض قرار مي‌گيرد.

ژنرال كلاوزويتس: جنگ ادامه سياست است به ابزاري ديگر.

تعريف جنگ از نگاه نويسنده: جنگ عبارتست از علمي‌ترين، تخصصي ترين، پيچيده‌ترين، زشت‌ترين، خونبارترين، مهيب‌ترين، مخرب‌ترين و هيجان‌انگيزترين پديدۀ بشري كه تمدني را نابود مي‌كند و موجب به وجودآمدن تمدني نو و تحولات شگرف در علم و تكنولوژي و سياسي و اجتماعي مي‌گردد.

سرتيپ دوم پاسدار دكتر محمدعلي باراني ‌

رييس پژوهشكده علوم نظامي و مهندسي دفاع مقدس

ادامه دارد ...


باز نگاهي به جنگ (بخش ۵)

5 اسفند 1396-07:49:03

منبع: دبيرخانه پژوهشكده علوم نظامي و مهندسي دفاع مقدس

پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد

فرستنده: مدير سايت


تصاوير تكميلي: