تابلو نوشته ها (قسمت اول)

گاهي در جبهه هاي دفاع از حق در برابر باطل به تابلو نوشته ها، سنگرنوشته ها و لباس نوشته هايي برخورد مي كرديم كه در بردارنده نوعي طنز و شوخي بود. در اين جا گوشه هايي از اين تابلو نوشته ها را كه بيانگر روحيه رزمندگان سرافراز اسلام در آن شرايط سخت است را با هم مي خوانيم:

29 مرداد 1387-09:11:09


تابلو نوشته ها (قسمت اول)
29 مرداد 1387-09:11:09
منبع: سايت شهيد آويني
پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد
فرستنده: دبيرسايت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

گاهي در جبهه هاي دفاع از حق در برابر باطل به تابلو نوشته ها، سنگرنوشته ها و لباس نوشته هايي برخورد مي كرديم كه در بردارنده نوعي طنز و شوخي بود. در اين جا گوشه هايي از اين تابلو نوشته ها را كه بيانگر روحيه رزمندگان سرافراز اسلام در آن شرايط سخت است را با هم مي خوانيم:

1- لبخند بزن دلاور. چرا اخم؟!!

2- لطفا سرزده وارد نشويد (همسنگران بي سنگر) (سنگر نوشته است و خطابش موشها و ساير حيوانات و حشرات موذي هستند كه وقت و بي وقت در سنگر تردد مي كردند.)

3- مادرم گفته تركش نبايد وارد شكمت شود لطفا اطاعت كنيد.

4- مسافر بغداد (خمپاره نوشته شده قبل از شليك)

5- معرفت آهنينت را حفظ كن و نيا داخل (كلاه و سربند نوشته)

6- ورود اكيدا ممنوع حتي شما برادر عزيز (در اوايل ميادين مين مي نوشتند و خالي از مطايبه نبود.)

7- ورود تركش هاي خمپاره به بدن اينجانب اكيدا ممنوع

8-ورود گلوله هاي كوچكتر از آرپي چي به اينجا ممنوع (پشت كلاه كاسك نوشته بود)

9- ورود هر نوع تركش خمي از 60،81،120 و كاتي به دست و پا و سر و گردن و شكم ممنوع مي باشد.

10- مرگ بر صدام موجي


تابلو نوشته ها (قسمت اول)

29 مرداد 1387-09:11:09

منبع: سايت شهيد آويني

پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد

فرستنده: دبيرسايت


تصاوير تكميلي: