جنگ عراق عليه ايران از نگاه مطبوعات جهان/عواقب وخيم بمباران پالايشگاه آبادان براي ايران

به آتش كشيده شدن پالايشگاه آبادان ضربه‌اي شديد به ايران خواهد زد. تعطيلي نيمي از خط توليد فرآورده‌هاي پالايشگاهي معضل بزرگي براي نظام اين كشور خواهد بود. اگر ادعاي عراق مبني بر نابودي پالايشگاه درست باشد، ارتش فوق‌العاده مكانيزه ايران طي يك هفته تاثيرات آن را لمس خواهد كرد و سهميه بندي سوخت خودروهاي شخصي به زودي اجرا خواهد شد.

12 دي 1389-10:32:08


جنگ عراق عليه ايران از نگاه مطبوعات جهان/عواقب وخيم بمباران پالايشگاه آبادان براي ايران
12 دي 1389-10:32:08
منبع: خبرگزاري ايسنا
پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد
فرستنده: دبيرسايت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

مجموعه كتب «جنگ ايران و عراق از نگاه مطبوعات جهان»، برگرفته از اسناد مطبوعاتي و بريده جرايد خارجي موجود در مركز ملي اسناد دفاع مقدس است كه پيشينه جمع‌آوري آن به روزهاي آغازين بحران و تشكيل دفتر تبليغات جبهه و جنگ بازمي‌گردد.

اين اسناد كه در گذشته تلخيص و ترجمه شده بود با شكل‌گيري مركز ملي اسناد مورد توجه قرار گرفت كه حاصل اقدامات انجام شده بر روي آن ارائه در قالب مجموعه حاضر است. اين مجموعه با بهره‌گيري از نظرات اصلاحي و تكميلي مترجمان توانمند و با تجربه ساماندهي و با محور قرار گرفتن سير تاريخي اخبار و اطلاعات موجود تنظيم شده است.

عواقب وخيم بمباران پالايشگاه آبادان براي ايران

زبان اصلي:انگليسي.شماره:000193

منبع:فايننشال تايمز/آندرو وايتلي/لندن

‌٢/٧/١٣٥٩-24-9-1980

مترجم:رسول منصوري

منبع خبر

به آتش كشيده شدن پالايشگاه آبادان ضربه‌اي شديد به ايران خواهد زد. تعطيلي نيمي از خط توليد فرآورده‌هاي پالايشگاهي معضل بزرگي براي نظام اين كشور خواهد بود. اگر ادعاي عراق مبني بر نابودي پالايشگاه درست باشد، ارتش فوق‌العاده مكانيزه ايران طي يك هفته تاثيرات آن را لمس خواهد كرد و سهميه بندي سوخت خودروهاي شخصي به زودي اجرا خواهد شد. پالايشگاه آبادان اخيرا با افزايش ظرفيت توليد تا ‌٦٣٥٠٠٠ بشكه در روز به يكي از بزرگترين توليدكنندگان فرآورده‌هاي نفتي تبديل شده بود. خرابكاري‌هاي درون مرزي عراق تاثيراتي بر فعاليت پالايشگاه گذاشته بود اما همچنان با ظرفيت تقريبي قبلي به كار خود ادامه مي‌داد.

نگراني دولت ايران از امنيت پالايشگاه باعث شده بود تا بيشتر كاركنان آن را غيرعرب‌هاي خارج از خوزستان تشكيل دهند، زيرا اعراب همواره مخالفان بالقوه حكومت بوده‌اند. رژيم جديد، جوانان پرشور را براي اداره اين پالايشگاه و نظارت بر ‌١٧٥٠٠ كارگر گمارده است. پالايشگاه آبادان بزرگ است اما مدرن نيست. اين پالايشگاه در دهه ‌١٩٣٠ توسط شركت نفت ايران و انگليس كه به بريتيش پتروليوم معروف شد ساخته شد.

بعدها يعني در سال ‌١٩٥١ توسط مصدق ملي شد و تا به امروز توسط ايرانيان اداره شده است.

ادامه دارد...


جنگ عراق عليه ايران از نگاه مطبوعات جهان/عواقب وخيم بمباران پالايشگاه آبادان براي ايران

12 دي 1389-10:32:08

منبع: خبرگزاري ايسنا

پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد

فرستنده: دبيرسايت


تصاوير تكميلي: