عجيب ترين سقوط هواپيما

در سانحۀ تلخ سقوط هواپيماي c130 كه در جريان آن فرماندهان دلير سپاه به شهادت رسيدند، علي اصغر كريم، در اين حادثه زنده ماند. او مسئول آرشيو فيلم و تهيه گزارشات ويژه خبري سيما بود. در سانحۀ تلخ سقوط هواپيماي c130 كه در جريان آن فرماندهان دلير سپاه به شهادت رسيدند، علي اصغر كريم، در اين حادثه زنده ماند. او مسئول آرشيو فيلم و تهيه گزارشات ويژه خبري سيما بود.

4 خرداد 1391-08:56:25


عجيب ترين سقوط هواپيما
4 خرداد 1391-08:56:25
منبع: نويد شاهد
پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد
فرستنده: دبيرسايت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

در سانحۀ تلخ سقوط هواپيماي c130 كه در جريان آن فرماندهان دلير سپاه به شهادت رسيدند، علي اصغر كريم، در اين حادثه زنده ماند. او مسئول آرشيو فيلم و تهيه گزارشات ويژه خبري سيما بود.

در سانحۀ تلخ سقوط هواپيماي c130 كه در جريان آن فرماندهان دلير سپاه به شهادت رسيدند، علي اصغر كريم، در اين حادثه زنده ماند. او مسئول آرشيو فيلم و تهيه گزارشات ويژه خبري سيما بود.

چند روز بعد از عمليات شكست حصر آبادان، علي اصغر كريم براي ارسال نوار گزارش ها به فرودگاه اهواز مي رود، اما هيچ پروازي به تهران انجام نمي شود. او در حال سرگرداني، ناگهان مي بيند كه يك ماشين وارد فرودگاه مي شود و گروهي از فرماندهان نظامي از جمله تيمسار فكوري، فلاحي، كلاهدوز، نامجو و جهان آرا با سر و ضع خاك آلود از آن پياده و مستقيم به سمت سالن فرودگاه مي روند تا به تهران بروند. علي اصغر تصميم مي گيرد از آنها بخواهد كه همراهشان برود.او نزد تيمسار فلاحي مي رود و ماجرا را شرح مي دهد. ايشان هم موافقت مي كند و از اين جا به بعد، شرح ماجراي سقوط و تمام لحظات عجيبي كه موتورهاي هواپيما خاموش مي شود و آسمان تاريك و هواپيماي خاموشي تا ...

لحظۀ سقوط ماجراي بسيار عجيب و خواندني است.

علي اصغر كريم مو به مو تمام جزئيات را شرح داده است. لحظاتي بسيار عجيب كه زنده ماند او را در حد معجزه مي توان به حساب آورد... او تمام حالات و احوالات فرماندهان بزرگ جنگ را در آخرين لحظات توضيح و شرح داده است و...


عجيب ترين سقوط هواپيما

4 خرداد 1391-08:56:25

منبع: نويد شاهد

پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد

فرستنده: دبيرسايت


تصاوير تكميلي: