اولين فرمانده توپخانه سپاه به روايت سرلشگر محمد علي جعفري

شهيد شفيع زاده علاوه بر مديريت توانمندي كه ايشان داشت، فكر بسيار نابي كه داشت، در بحث توپخانه سپاه مديريت توپخانه، جمع كردن توپخانه سپاه، تشكيل دهنده توپخانه سپاه، ايشان نقش تعيين كننده اي داشت و علاوه بر همۀ اين روحيات يك نقطه اي داشت كه در بحرانها خيلي برجسته بود و اينكه عامل روحيه بخشي ديگران بود.

9 ارديبهشت 1392-15:07:58


اولين فرمانده توپخانه سپاه به روايت سرلشگر محمد علي جعفري
9 ارديبهشت 1392-15:07:58
منبع: پايگاه اطلاع رساني فرهنگ ايثار و شهادت
پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد
فرستنده: دبير سايت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

شهيد شفيع زاده علاوه بر مديريت توانمندي كه ايشان داشت، فكر بسيار نابي كه داشت، در بحث توپخانه سپاه مديريت توپخانه، جمع كردن توپخانه سپاه، تشكيل دهنده توپخانه سپاه، ايشان نقش تعيين كننده اي داشت و علاوه بر همۀ اين روحيات يك نقطه اي داشت كه در بحرانها خيلي برجسته بود و اينكه عامل روحيه بخشي ديگران بود.

سرلشكر پاسدار محمد علي جعفري درباره شهيد شفيع زاده مي گويد: در بحرانها و شرايط سخت جنگ، اين از ويژگيهاي برجسته اي است كه در خيلي ها وجود ندارد و در شهيد شفيع زاده از ايمان محكم و بالاي آن مي جوشيد كه آدم را به ياد شهداي عاشورا مي انداخت كه قبل از شهادتشان با همديگر شوخي مي كردند و مرگ را به تحفه گرفته بودند و عاشقانه داوطلب شهادت بودند.

اين روحيات شهيدان ما روحيات بسيار بالايي است كه هر شهيدي يك برجستگي خاصي دارد؛ از جمله شهيد شفيع زاده كه هم در مديريت، تدبير، فكر و انديشه برجسته بود و يكي هم خالق روحيه بخشي در اوج بحرانها و فشارهايي كه خيلي ها را مي برد، در جبهه كه ايشان عامل روحيه بودند.

بيشترين نقش شهيد شفيع زاده در عمليات والفجر 8 و فاو بود كه توپخانه نقش بسيار عمده اي در عمليات داشت كه شهيد شفيع زاده آنجا تلاش زيادي كرد، چون قبل از عمليات فاو، استقرار توپخانه ما نبايد به اطلاع دشمن مي رسيد و با غافلگيري، توپها مي رفتند و مستقر مي شدند، مخفي مي شدند كه دشمن متوجه نشود. برنامه ريزي بسيار دقيقي لازم داشت كه شفيع زاده اين كار را كرد و دشمن چون عقبه اش در طول 70 ـ 80 كيلومتر كه از سمت بصره مي خواست بيايد به سمت فاو در تيررس آتش توپهاي ما بود از جبهۀ آبادان و ما اين توپهايي كه شهيد شفيع زاده چيده بود.

در طول اين مسير و عقبه دشمن را زير آتش توپها گرفته بود اين نقش تعيين كننده اي در پيروزي عمليات والفجر 8 داشت و تلفات زيادي به دشمن وارد شد.


اولين فرمانده توپخانه سپاه به روايت سرلشگر محمد علي جعفري

9 ارديبهشت 1392-15:07:58

منبع: پايگاه اطلاع رساني فرهنگ ايثار و شهادت

پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد

فرستنده: دبير سايت


تصاوير تكميلي: