كاربر ميهمان پنجشنبه، 28 تير 1397
 
پايداري - پايگاه اينترنتي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

صفحه نخست| ورود | ثبت نام | ارسال | اخبار | محتوا | تماس با ما | درباره

جستجو:  

صفحه نخست

اخبار

محتواها

نمايشگاه

جستجو

● طرح های کسر خدمت سربازی

ویژه نامه های الکترونیکی

● فصلنامه مطالعات دفاع مقدس

● پژوهشکده مدیریت و سیاست دفاعی دفاع مقدس

● پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس

● پژوهشکده تاریخ، ادبیات و فرهنگ دفاع مقدس

پايداري - محتواها

نمايش فهرست‌وار

ويژه‌‌نامه فهرستگان


مقالات

اسناد مكتوب

تصاوير

كتاب

اسناد صوتي

اسناد ويدئويي

پايان نامه

پايداري - كاربران

ثبت نام

ورود

صفحه شخصي

ارسال

◊ مقاله

◊ سند مكتوب

◊ تصوير

◊ كتاب

◊ سند صوتي

◊ سند ويديويي

◊ پايان نامه

 فراخوان مقاله جهت فصلنامه مطالعات دفاع مقدس/قابل توجه كليه صاحبنظران، پژوهشگران، مدرسان و صاحبان انديشه

فصلنامه مطالعات دفاع مقدس(در مرحله اخذ مجوز علمي ـ پژوهشي) مجله‌اي علمي است كه با هدف ارائه نتايج مطالعات و پژوهشهاي علمي، و ايجاد عرصه‌اي براي تبادل آرا، انديشه‌ها و اطلاعات ناظر بر جنگ هشت ساله عراق عليه جمهوري اسلامي ايران منتشر مي‌شود.

17 فروردين 1393-12:10:08


فراخوان مقاله جهت فصلنامه مطالعات دفاع مقدس/قابل توجه كليه صاحبنظران، پژوهشگران، مدرسان و صاحبان انديشه
17 فروردين 1393-12:10:08
منبع: پايداري- پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد
فرستنده: دبير سايت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

از اين رو از صاحبنظران، پژوهشگران، مدرسان و صاحبان انديشه، تقاضا مي‌گردد مقالات و آثار علمي خود را در چارچوب حوزه دفاع مقدس تدوين و به دفتر فصلنامه ارسال نمايند. برخي از محورهاي مورد نظر و نياز فصلنامه عبارتند از:

1.مباني نظري فلسفي دفاع مقدس

2.دين و دفاع مقدس

3.جامعه شناسي دفاع مقدس

4.نقش و ظرفيت دفاع مقدس در تحول علوم انساني – اسلامي

5.بازانديشي ديني مفاهيم دفاع مقدس

6.روش شناسي مطالعات دفاع مقدس ( تاريخي، سياسي، اجتماعي و...)

7.ظرفيت دفاع مقدس در تصميمسازي و تصميمگيريهاي كلان كشور

8.ظرفيت دفاع مقدس در طراحي و تحقق الگوي ايراني اسلامي پيشرفت

9.نقش ماموريتي نهادهاي متولي حوزه دفاع مقدس

10.آسيب شناسي نهادهاي متولي در حوزه دفاع مقدس

11.نقش نهادهاي فرهنگي مهم جامعه در دوران دفاع مقدس

12.صنايع فرهنگي دفاع مقدس

13.اثرسنجي و پيامدسنجي فرهنگ دفاع مقدس در جامعه و سياست

14.آسيب شناسي فرهنگي حوزه دفاع مقدس

15.زن در دفاع مقدس

16.تاثير و تاثر فرهنگي ميان كشورها در دوران دفاع مقدس

17.مطالعه سيره نظري و عملي شهداي دفاع مقدس

18.نقش رسانههاي جمعي در تحقق و ترويج انديشههاي دفاع مقدس

19.ظرفيتهاي دفاع مقدس در بيداري اسلامي

20.نقش ولايت فقيه در دوران دفاع مقدس

21سياست داخلي و خارجي ج.ا.ا در دوران جنگ

22.احزاب و جريان هاي سياسي در دوران دفاع مقدس

23.ابعاد حقوقي دفاع مقدس

24.ادبيات دفاع مقدس

25.ابعاد هنري دفاع مقدس (نقاشي،عكس، شعر و...)

26.بررسي تطبيقي ادبيات و هنر ايران و عراق در دوران جنگ

27.نشانه شناسي دفاع مقدس

28.زيبايي شناسي دفاع مقدس

29.امداد، بهداشت، پزشكي و دفاع مقدس

30.مديربت بهداري

31.مشاركتهاي مردمي در حوزه بهداشت و درمان در دوران جنگ

32.ساختار و توسعه بيمارستانهاي صحرايي

33.سيستم توزيع مجروحين

34.بيماريهاي رزمندگان ج.ا.ايران(اسرا، جانبازان، نيروي زميني، نيروي دريايي و ...) در دوران جنگ و پس از پايان آن

35.فني، مهندسي و دفاع مقدس

36.تحولات مهندسي ايران و عراق در دوران جنگ

37.نقش فنآوريهاي مهندسي در ارتقا قدرت نظامي

38.مهندسي دفاع مقدس و پيشرفت صنايع نظامي و غيرنظامي

39.تاريخ نظامي و دفاع مقدس

40.وضعيت و توان نظامي ايران و عراق

41.استراتژيهاي نظامي ايران و عراق

42.تحليل كاركرد تسليحات جنگي ايران و عراق در دوران جنگ

43.جنگ شهرها

44.عوامل زمينهسازي حمله عراق به ايران

45.جنگ شيميايي در دوران جنگ

46.بعد اجتماعي دفاع مقدس

47.مهاجرت و دفاع مقدس

48.بررسي رابطه پيوند/شكاف نسل جوان با دفاع مقدس

49.مشاركت مردم در دفاع مقدس

50.هويت و دفاع مقدس

51.روانشناسي و دفاع مقدس

52.جنگ نرم در دوران دفاع مقدس

53.عمليات رواني دشمنان انقلاب در رسانهها

54.انديشه و رفتار امام و مسئولان در ايجاد امنيت رواني

55.اثرات روحي و رواني حوادث و رخدادهاي دفاع مقدس

56.اقتصاد و دفاع مقدس

57.اقتصاد مقاومتي دردوران دفاع مقدس

58.مطالعات تطبيقي اقتصاد ايران و عراق در دوران جنگ

59.نفت و دفاع مقدس

60.حسابداري خسارات و مشكلات اقتصادي ناشي از جنگ

61.اقتصاد بين الملل و جنگ

62.عمليات و رسانه و دفاع مقدس

63.برنامهريزي و ساختار تبليغاتي عراق در جنگ

64.تبليغات مردمي در جنگ

65.سينماي جنگ

66.نظام سياستگذاري و برنامه ريزي تبليغاتي در جنگ

67.جنگ موشكي در دوران دفاع مقدس

68.جنگ الكترونيك در دوران دفاع مقدس

69.سازمان‌هاي شبه نظامي ايران و عراق در جنگ

70.تحولات پايان جنگ

71.بررسي و شرايط جغرافيايي و منطقهاي دفاع مقدس

72.اثرگذاري ژئوپليتيكي منطقهاي و جهاني در روند دفاع مقدس

73.نقش GIS در تبيين عملياتهاي دفاع مقدس

74.مديريت و دفاع مقدس

75.نظام تصميم گيري و سياستگذاري دفاعي جنگ

76.برنامه¬ريزي تأمين منابع (مالي و لجستيكي) دفاع مقدس

77.رشد و ارتقاء سلسله نيروها در جنگ

78.آموزش و توانمندسازي نيروهاي ستادي و صنفي دفاع مقدس

79.سبك‌هاي رهبري ايران و عراق در جنگ

80.مديريت بحران در دوران دفاع مقدس

شرايط تدوين و ارسال مقاله‌ها براي چاپ در فصلنامه مطالعات دفاع مقدس

الف) ملاحظات كلي

1 ـ مقاله‌ها بايد مربوط به همه رشته‌هاي علمي مرتبط با دفاع مقدس، و در سطوح راهبردي، عملياتي و تاكتيكي باشند.

2 ـ مقاله بايد تحقيقي و حاصل كار پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد. مقالات مروري از نويسندگان صاحب‌نظر و مرتبط با مقالات پژوهشي در زمينه مورد بحث، به شرطي پذيرفته مي‌شود كه منابع معتدد و مستند قرار گرفته باشند.

3 ـ مقاله ارسالي نبايد قبلاً يا همزمان براي چاپ يا ارائه به نشريات ديگر و يا همايش‌ها ارسال شده باشد.

4 ـ نام نويسنده يا نويسندگان، همراه با رتبه علمي، محل اشتغال و نشاني كامل و تلفن


فراخوان مقاله جهت فصلنامه مطالعات دفاع مقدس/قابل توجه كليه صاحبنظران، پژوهشگران، مدرسان و صاحبان انديشه

17 فروردين 1393-12:10:08

منبع: پايداري- پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد

فرستنده: دبير سايت


تصاوير تكميلي:
فراخوان مقاله جهت فصلنامه مطالعات دفاع مقدس/قابل توجه كليه صاحبنظران، پژوهشگران، مدرسان و صاحبان انديشه
17 فروردين 1393-12:10:08
منبع: پايداري- پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
فرستنده: دبير سايت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

امتياز:

   3/5

نسخه قابل چاپ متن مقاله ارسال براي دوستان

 نظرات (0)

نام

پست الكترونيك

عنوان نظر

متن نظر

 

نظرات شما پس از بازبيني و تاييد توسط سايت در قسمت نظرات در همين صفحه به معرض نمايش در خواهد آمد.

امتياز به مطلب: كمتر  بيشتر    
امروز

عمليات فتح 8 - شهراتروش درشمال استان موصل عراق


همايش ملي علوم و معارف دفاع مقدس در آموزش و پروش
در همايش همايش ملي علوم و معارف دفاع مقدس در آموزش و پروش:

در همايش همايش ملي علوم و معارف دفاع مقدس در آموزش و پروش:

انعقاد تفاهنامه بين ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت آموزش و پرورش

نمايش...

ويژه
باز نگاهي به جنگ (بخش ۵)

باز نگاهي به جنگ (بخش ۵)

سرتيپ دوم بازنشسته پاسدار دكتر محمدعلي باراني

نمايش...

كسر خدمت
اطلاعيه: طرح هاي پژوهشي كسر خدمت

اطلاعيه: طرح هاي پژوهشي كسر خدمت

فرآيند انجام پروژه‌ تحقيقاتي به عنوان بخشي از خدمت سربازي

نمايش...

فراخوان
فراخوان مقاله جهت فصلنامه مطالعات دفاع مقدس

فراخوان مقاله جهت فصلنامه مطالعات دفاع مقدس

قابل توجه كليه صاحبنظران، پژوهشگران، مدرسان و صاحبان انديشه

نمايش...


© 1386-1395 کلیه حقوق برای پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس محفوظ است.

نمايش و ارائه‌ي محتواها اعم از مقاله، كتاب و ... الزاماً به معناي ديدگاه بنیاد نمي‌باشد و تنها بيان كننده نظرات شخصي نويسندگان و بوجودآورندگان آنها مي‌باشد. برداشت، نمايش و ارائه كليه‌ي محتواهاي اين وبگاه تنها با ذكر صحيح و كامل منبع و برقراري پيوند مجاز مي‌باشد.

  ورود | ثبت نام | ارسال | اخبار | محتوا | تماس با ما | درباره