هفته پژوهش و فناوري:

نمايش دستاوردهاي مجموعه‌هاي دانشگاه عالي دفاع ملي

ايجاد فرصت تعامل بين ذي نفعان حوزه پژوهش به شيوه هاي مختلف نظير برگزاري نمايشگاه فضايي را در كشورايجاد و به آن دامن مي زند كه ضمن ارتقاء شأن و جايگاه پژوهش و فناوري و فعالين در اين عرصه، بسترسازي مستحكمي را براي ادامه راه تقويت و توسعه پژوهش و فناوري كه ضامن پيشرفت واقعي كشور و ايجاد ثروت،رفاه و امنيت براي مردم است در ابعاد اجتماعي و فرهنگي فراهم مي نمايد.

25 آذر 1395-10:18:07


نمايش دستاوردهاي مجموعه‌هاي دانشگاه عالي دفاع ملي
25 آذر 1395-10:18:07
منبع خبر: سایت پژوهشگاه
فرستنده: مدیر سایت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

هفته پژوهش و فناوري، فرصت مناسبي براي توجه و تمركز روي ابعاد مختلف امر پژوهش وفناوري در كشور است تا كليه ذي نفعان ضمن اطلاع از روندها و وضعيت موجود در كشور براي آينده، برنامه ريزي و اقدامات بهتر و مهم تري را در دستور كار خود قرار دهند.

ايجاد فرصت تعامل بين ذي نفعان حوزه پژوهش به شيوه هاي مختلف نظير برگزاري نمايشگاه فضايي را در كشورايجاد و به آن دامن مي زند كه ضمن ارتقاء شأن و جايگاه پژوهش و فناوري و فعالين در اين عرصه، بسترسازي مستحكمي را براي ادامه راه تقويت و توسعه پژوهش و فناوري كه ضامن پيشرفت واقعي كشور و ايجاد ثروت،رفاه و امنيت براي مردم است در ابعاد اجتماعي و فرهنگي فراهم مي نمايد.

هفته پژوهش و فناوري در راستاي جامه عمل پوشاندن به اهداف ذيل برگزار گرديد.

• شناسايي توانمندي هاي پژوهش و فناوري مراكز تحقيقاتي

• شناسايي و معرفي پژوهشگران برتر

• امكان تجاري سازي يافته هاي پژوهش و فناوري

• فراهم كردن فضاي همكاري بين پژوهشگران

• برقراري ارتباط مراكز صنعتي و توليدي با مراكز تحقيقاتي

• نهادينه كردن پژوهش در سطح جامع

رويكرد غالب در نمايشگاه هفته پژوهش بر مؤلفه تحقيقات و فناوري بوده و در راستاي نقشه جامع علمي كشور و نيز در جهت دادن به چرخه علم و فناوري و نوآوري و ايفاي نقش موثرتر آن در اقتصاد بود . از مهمترين ويژگي اين دوره از نمايشگاه در نسبت به گذشته اين بود كه محصولات و فناوريهاي عرضه شده در آن ، براساس شاخص سطح آمادگي فناوري ارزيابي و طبقه بندي شده بود.تقويت و تسهيل تبادل فناوري،حمايت از عرضه دانش فني و فناوري،تامين نيازهاي فناوري جامعه، بهره گيري از فنون تجاري سازي و آموزش آن به پژوهشگران و دانشگاهها و فراهم كردن زمينه انتقال و انتشار دانش و فناوري از اهداف نمايشگاه هفته پژوهش و فناوري در اين دوره بود.

براساس گزارش هاي دريافت شده ، در هفدهمين نمايشگاه پژوهش، فناوري ، 84 دانشگاه،36 پژوهشگاه، 30پارك علم و فناوري،6 مركز رشد و 82 موسسه دولتي وخصوصي شامل مراكز خدماتي و صنعتي حضور فعال داشته و جديدترين دستاوردهاي پژوهشي و فناوري خود را به نمايش گذاشتند.

هفته ملي پژوهش و فناوري سال جاري از 21 آذرماه الي 28 آذرماه در محل نمايشگاه دائمي تهران برگزار شد. شعار تصويب شده براي برنامه هاي اين هفته در سال 1395 را، پژوهش تقاضا محور و تجاري سازي؛ فناوري زيربناي اقتصاد مقاومتي بود و ايام هفته نيز نامگذاري شده بود كه روز يكشنبه 21 آذرماه با عنوان پژوهش ، فناوري و مدرسه، روز دوشنبه 22آذرماه با عنوان ايده هاي برتر و سرمايه ملي، روز سه شنبه 23آذرماه با عنوان پژوهش ، فناوري و صنعت، روز چهارشنبه 24آذرماه با عنوان پژوهش ، فناوري و دانشگاه كارآفرين، روز پنچشنبه 25آذرماه با عنوان پژوهش ، فناوري و حاميان پژوهش ،روز جمعه 26آذرماه با عنوان پژوهش ، فناوري و اقتدار ملي و روز شنبه 27 آذرماه پژوهش ، فناوري و وحدت حوزه و دانشگاه و روز يكشنبه 28آذرماه با عنوان پژوهش ، فناوري اقدام و عمل نامگذاري شد.


نمايش دستاوردهاي مجموعه‌هاي دانشگاه عالي دفاع ملي

25 آذر 1395-10:18:07

منبع خبر: سایت پژوهشگاه

فرستنده: مدیر سایت


تصاوير تكميلي: