برگزار شد:

نشست مشترك رئيس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با سازمان بسيج مستضعفين، باغ موزه دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت، مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس و دبيرخانه راهبردي كشوري آمادگي دفاعي

در روز چهارشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۶ به منظور سياست گذاري پژوهشي در انتقال علوم و معارف دفاع مقدس به محتواي كتاب ها و برنامه هاي درسي وزارت آموزش و پرورش جلسه اي با حضور آقايان سردار رودكي (رئيس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس)، سردار فضلي (جانشين سازمان بسيج مستضعفين)، سردار فلاح زاده(معاون پژوهشي موزه دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت)، آقاي رخصت طلب(معاون مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس)، سرهنگ صابر ماهاني(رئيس سازمان بسيج دانش آموزي)، سردار كبيري ( رئيس پژوهشكده مديريت و سياست دفاعي دفاع مقدس)، سردار باراني(رئيس پژوهشكده علوم نظامي و مهندسي دفاع مقدس)، دكتر قهرماني(معاون پژوهشكده علوم نظامي و مهندسي دفاع مقدس)، سرهنگ طاهري(معاون آموزش و تربيت سازمان بسيج دانش آموزي) و آقاي مقدادي(دبير گروه مطالعات آموزش و پرورش و دفاع مقدس)، سرهنگ رضايي(سرمربي كشوري درس آمادگي دفاعي سازمان بسيج دانش آموزي)، در محل لانه جاسوسي سابق برگزار شد.

10 مرداد 1396-09:45:11


نشست مشترك رئيس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با سازمان بسيج مستضعفين، باغ موزه دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت، مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس و دبيرخانه راهبردي كشوري آمادگي دفاعي
10 مرداد 1396-09:45:11
منبع خبر: دبیرخانه پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس
فرستنده: مدیر سایت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

در روز چهارشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۶ به منظور سياست گذاري پژوهشي در انتقال علوم و معارف دفاع مقدس به محتواي كتاب ها و برنامه هاي درسي وزارت آموزش و پرورش جلسه اي با حضور آقايان سردار رودكي (رئيس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس)، سردار فضلي (جانشين سازمان بسيج مستضعفين)، سردار فلاح زاده(معاون پژوهشي موزه دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت)، آقاي رخصت طلب(معاون مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس)، سرهنگ صابر ماهاني(رئيس سازمان بسيج دانش آموزي)، سردار كبيري ( رئيس پژوهشكده مديريت و سياست دفاعي دفاع مقدس)، سردار باراني(رئيس پژوهشكده علوم نظامي و مهندسي دفاع مقدس)، دكتر قهرماني(معاون پژوهشكده علوم نظامي و مهندسي دفاع مقدس)، سرهنگ طاهري(معاون آموزش و تربيت سازمان بسيج دانش آموزي) و آقاي مقدادي(دبير گروه مطالعات آموزش و پرورش و دفاع مقدس)، سرهنگ رضايي(سرمربي كشوري درس آمادگي دفاعي سازمان بسيج دانش آموزي)، در محل لانه جاسوسي سابق برگزار شد.

اهم مصوبات جلسه مذكور تداوم نشست هاي مشترك هر دو هفته يكبار، برگزاري بازديد علمي براي مؤلفان و كارشناسان دفتر تأليف وزارت آموزش و پرورش در محل مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس، ايجاد تسهيلات لازم به منظور بازديد دانش آموزان و فرهنگيان از باغ موزه دفاع مقدس، عضويت و حضور رئيس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس در شوراي هماهنگي و پشتيباني بسيج دانش آموزي، تقويت مباني محتوايي و پژوهشي اردوهاي راهيان نور، اعلام مفاهيم و كليد واژه هاي پژوهشي به مركز اسناد براي انجام پژوهش و تحويل عناوين پژوهشي به متخصصان و مؤلفان كتاب ها و برنامه هاي درسي و پشتيباني پژوهشي موزه دفاع مقدس از مباحث مربوط به آموزش و پرورش و نيز اعطاي اعتبار و بودجه مناسب توسط ستاد كل بود كه مورد تأييد حاضران قرار گرفت.

ضمنا در همين هفته دو نشست ديگر توسط پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس برگزار شد، نشست اول روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ در محل سازمان پژوهش و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش با حضور سردار رودكي (رئيس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس)، دكتر محمديان (معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي)، سردار باراني(رئيس پژوهشكده علوم نظامي و مهندسي پژوهشگاه)، دكتر قهرماني (معاون پژوهشكده علوم نظامي و مهندسي) و آقاي مقدادي (دبير گروه پژوهشي مطالعات آموزش و پرورش پژوهشگاه) برگزار شد.

شركت فعال سازمان پژوهش در همايش ملي علوم و معارف دفاع مقدس در آموزش و پرورش(كه توسط پژوهشگاه برگزار خواهد شد)، تشكيل كارگروه مشترك به منظور بررسي شيوه ها و راهكارهاي انتقال علوم و معارف دفاع مقدس به كتاب ها و برنامه هاي درسي، تجليل از مؤلفان محتواي دفاع مقدس، برگزاري بازديدهاي علمي مشترك با حضور محققان و مؤلفان، حضور فعال پژوهشگاه در نشست هاي ماهانه بزم انديشه در محل سازمان پژوهش از بروندادها و نتايج اين نشست بود.

نشست ديگري كه در همين هفته انجام شد، نشست تخصصي گروه مهندسي و صنعت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس بود كه روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ نشست تخصصي با عنوان «سير تحولات صنعت سلاح و تجهيزات در دفاع مقدس» با ارائه دكتر عباس چهاردولي مسئول محترم مركز تحول علوم انساني دانشگاه عالي دفاع ملي برگزار گرديد

دراين نشست ضمن بررسي اجمالي تاريخچه ساخت و صنعت سلاح در ايران تا دوران قبل از انقلاب، نقش صنايع سلاح و مهمات سازي بعد از انقلاب و بخصوص در دوران دفاع مقدس نيز تبيين شد. همچنين سير تحول، رشد تجهيزات و انواع سلاح به طور اجمال طرح گرديد

لازم به ذكر است كه اين جلسه در نوع خود اولين مرحله از سلسله جلسات در حوزه مهندسي و صنعت دفاع مقدس بود كه برگزار گرديد و به همين علت تنها به طرح مطالب اساسي و كلي مطالب پرداخته شد لذا مقرر گرديد مشروح اين مباحث در نشستهاي بعدي و در اين حوزه ادامه يابد.

در پايان، تعدادي از شركت كنندگان طرح سؤال و ابهام نمودند كه سخنران نشست به تشريح موارد مطروحه پرداختند.


نشست مشترك رئيس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با سازمان بسيج مستضعفين، باغ موزه دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت، مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس و دبيرخانه راهبردي كشوري آمادگي دفاعي

10 مرداد 1396-09:45:11

منبع خبر: دبیرخانه پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس

فرستنده: مدیر سایت


تصاوير تكميلي: