اولين نشست هم انديشي گروه پژوهشي جغرافيا و دفاع مقدس برگزار شد

اولين نشست هم انديشي گروه پژوهشي جغرافيا و دفاع مقدس روز يك‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۲ از ساعت ۱۵ - ۱۷ در محل پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، سالن كوثر برگزار شد.

13 شهريور 1396-18:25:36


اولين نشست هم انديشي گروه پژوهشي جغرافيا و دفاع مقدس برگزار شد
13 شهريور 1396-18:25:36
منبع خبر: دبیرخانه پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس
فرستنده: مدیر سایت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

اولين نشست هم انديشي گروه پژوهشي جغرافيا و دفاع مقدس روز يك‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۲ از ساعت ۱۵ - ۱۷ در محل پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، سالن كوثر برگزار شد.

در اين جلسه كه با حضور سردار باراني رئيس پژوهشكده علوم نظامي و مهندسي دفاع مقدس برگزار گرديد، سركار خانم يوسف نژاد به ارائه گزارشي با عنوان «نقش تنگه هرمز در استراتژي هاي دفاع مقدس» پرداختند. در ادامه معرفي اعضا گروه توسط دكتر قهرماني دبير گروه پژوهشي جغرافيا و دفاع مقدس صورت گرفت. سپس آقاي مهندس كريملو پيرامون «سامانه اطلاعات جغرافيايي دفاع مقدس» گزارشي ارائه دادند. برنامه ها و رويكرد گروه در سال جاري نيز تنظيم گرديد.


اولين نشست هم انديشي گروه پژوهشي جغرافيا و دفاع مقدس برگزار شد

13 شهريور 1396-18:25:36

منبع خبر: دبیرخانه پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس

فرستنده: مدیر سایت


تصاوير تكميلي:
اولين نشست هم انديشي گروه پژوهشي جغرافيا و دفاع مقدس برگزار شد
13 شهريور 1396-18:25:36
منبع: دبیرخانه پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس
فرستنده: مدیر سایت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد