برگزار شد:

چهارمين جلسۀ شوراي سياست‌گذاري انتقال علوم و معارف دفاع مقدس به آموزش‌وپرورش

چهارمين جلسه شوراي سياست‌گذاري انتقال علوم و معارف دفاع مقدس به آموزش‌وپرورش در روز سه‌شنبه 14/6/96 با حضور اعضاي شورا در محل دفتر سردار فضلي جانشين محترم سازمان بسيج مستضعفين برگزار شد. سردار رودكي رئيس اين شورا با خيرمقدم به اعضا و تبريك پيشاپيش عيد سعيد غدير خم وجود حدود 14 هزار دبير درس آمادگي دفاعي و اردوهاي راهيان نور را فرصت مناسبي دانستند كه بايد بر روي آن سرمايه‌گذاري شود.

26 شهريور 1396-18:11:22


چهارمين جلسۀ شوراي سياست‌گذاري انتقال علوم و معارف دفاع مقدس به آموزش‌وپرورش
26 شهريور 1396-18:11:22
منبع خبر: دبیرخانه پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس
فرستنده: مدیر سایت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

چهارمين جلسه شوراي سياست‌گذاري انتقال علوم و معارف دفاع مقدس به آموزش‌وپرورش در روز سه‌شنبه 14/6/96 با حضور اعضاي شورا در محل دفتر سردار فضلي جانشين محترم سازمان بسيج مستضعفين برگزار شد.

سردار رودكي رئيس اين شورا با خيرمقدم به اعضا و تبريك پيشاپيش عيد سعيد غدير خم وجود حدود 14 هزار دبير درس آمادگي دفاعي و اردوهاي راهيان نور را فرصت مناسبي دانستند كه بايد بر روي آن سرمايه‌گذاري شود. در ادامه هريك از اعضاي شورا ديدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را پيرامون نحوه ورود آموزه‌هاي دفاع مقدس به كتاب‌ها و برنامه‌هاي درسي ارائه دادند.

در پايان جلسه مصوب شد: تثبيت دبيرخانه راهبري كشوري درس آمادگي دفاعي به‌صورت دائمي در استان تهران توسط سازمان بسيج پيگيري شود. شوراي هماهنگي و پشتيباني بسيج در وزارت آموزش‌وپرورش اقدام به تأسيس دفتر نمايد. كارگاه‌هاي درس آمادگي دفاعي با تجهيزات و امكانات لازم در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور توسط سازمان بسيج با همكاري ساير شركاي راهبردي گسترش يابد. جلسه بعدي اين شورا در سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش‌وپرورش تشكيل خواهد شد.


چهارمين جلسۀ شوراي سياست‌گذاري انتقال علوم و معارف دفاع مقدس به آموزش‌وپرورش

26 شهريور 1396-18:11:22

منبع خبر: دبیرخانه پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس

فرستنده: مدیر سایت


تصاوير تكميلي: