برگزار شد:

نقش عمليات و يگانهاي جنگ الكترونيك در دفاع مقدس

روز سه شنبه تاريخ ۱۳۹۶/۷/۴ سردار دكتر علي اصغر زارعي جانشين محترم سازمان پدافند غير عامل كشور در نشست تخصصي گروه فني مهندسي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شركت نمودند و طي ارائه يك سخنراني نقش عمليات و يگانهاي جنگ الكترونيك در دفاع مقدس را تشريح نمودند

11 مهر 1396-10:57:10


نقش عمليات و يگانهاي جنگ الكترونيك در دفاع مقدس
11 مهر 1396-10:57:10
منبع خبر: دبیرخانه پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس
فرستنده: مدیر سایت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

روز سه شنبه تاريخ ۱۳۹۶/۷/۴ سردار دكتر علي اصغر زارعي جانشين محترم سازمان پدافند غير عامل كشور در نشست تخصصي گروه فني مهندسي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شركت نمودند و طي ارائه يك سخنراني نقش عمليات و يگانهاي جنگ الكترونيك در دفاع مقدس را تشريح نمودند در اين ارائه پر بار و جذاب ايشان ضمن تبيين مشكلات و معضلات فراواني كه در زمان دفاع مقدس با آن روبرو بودند كه خصوصا در ابعاد بسيار تخصصي جنگ الكترونيك بسيار نمود بيشتري داشت عملكرد خارق العاده رزمندگان در اين عرصه را يكي از تفضلات الهي دانستند و نتايج بسيار استثنائي در اين زمينه را الا با ياري خداوند ميسر نميدانستند

از نمونه اين معجزات و تفضلات الهي ابتكارات و خلاقيتهائي بود كه در اين دوره توسط خبرگان و هم ياري دانشمندان و اساتيد دانشگاهي انجام گرديده بود و منجر به رمز گشائي رمز كنندگان پيچيده و پيشرفته اي بود كه توسط دشمنان غربي به عراق داده شده بود

ايشان گفتند كه اين كار بعدا منجر به ساخت بومي رمز كننده هاي ديجيتالي مخابرات توسط متخصصين داخلي گرديد مثالهاي بسياري از اين ابتكارات و اقدامات فوق العاده در نشست تخصصي روز سه شنبه مطرح گرديد كه مشروح آنها طي يك تك نگاشت نماي راهبردي دفاع مقدس انتشار خواهد يافت .


نقش عمليات و يگانهاي جنگ الكترونيك در دفاع مقدس

11 مهر 1396-10:57:10

منبع خبر: دبیرخانه پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس

فرستنده: مدیر سایت


تصاوير تكميلي: