برگزاري جلسه گروه پژوهشي مهندسي و صنعت در دفاع مقدس

در روز سه‌شنبه مورخ۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۸ تا ۱۰ جلسه گروه پژوهشي مهندسي و صنعت در دفاع مقدس با حضور اعضا گروه پيرامون تنظيم سند راهبردي گروه برگزار گرديد. در اين جلسه دكتر ستاري خواه مطالبي را با عنوان آئين‌نامه، روش و مدل تدوين راهبرد در حوزه دفاعي مصوب س. ك. ن. م ارائه فرمودند، كه در ادامه پس از ارائه ايشان، اعضا نظرات و سؤالات و پيشنهادات خود را در اين موضوع بيان نمودند.

6 آبان 1396-15:44:10


برگزاري جلسه گروه پژوهشي مهندسي و صنعت در دفاع مقدس
6 آبان 1396-15:44:10
منبع خبر: دبیرخانه پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس
فرستنده: مدیر سایت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

در روز سه‌شنبه مورخ۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۸ تا ۱۰ جلسه گروه پژوهشي مهندسي و صنعت در دفاع مقدس با حضور اعضا گروه پيرامون تنظيم سند راهبردي گروه برگزار گرديد. در اين جلسه دكتر ستاري خواه مطالبي را با عنوان آئين‌نامه، روش و مدل تدوين راهبرد در حوزه دفاعي مصوب س. ك. ن. م ارائه فرمودند، كه در ادامه پس از ارائه ايشان، اعضا نظرات و سؤالات و پيشنهادات خود را در اين موضوع بيان نمودند.

مطالب ارائه شده در اين جلسه با توجه به لزوم و ضرورت تدوين سند راهبردي و اعمال تغييرات و تصحيحات لازم در پيش‌نويس سند تهيه‌شده در حوزه فني، مهندسي و صنعت دفاع مقدس داراي اهميت ويژه‌اي بود.

در اين جلسه دانشجويان نخبه‌اي كه قبلاً عنوان و طرح اوليه پروپوزال آن‌ها بررسي‌شده بود پاورپوينت خود را ارائه نمودند و از نظرات و پبشنهادات اساتيد استفاده كردند.


برگزاري جلسه گروه پژوهشي مهندسي و صنعت در دفاع مقدس

6 آبان 1396-15:44:10

منبع خبر: دبیرخانه پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس

فرستنده: مدیر سایت


تصاوير تكميلي: