توسط پژوهشگاه برگزار شد:

برنامه بازديد (تور)‌ علمي مؤلفان و كارشناسان كتاب ها و برنامه​​ هاي درسي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش

پيرو مصوبه شوراي سياست گذاري انتقال علوم و معارف دفاع مقدس به آموزش و پرورش و تاكيد دكتر محمديان معاون محترم وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي مبني بر اهميت برگزاري تورهاي علمي براي مولفان و كارشناسان گروه پژوهشي آموزش و پرورش اين پژوهشگاه با انجام هماهنگي هاي لازم و تهيه مقدمات قبلي اقدام به برنامه بازديد (تور)‌ علمي مؤلفان و كارشناسان كتاب ها و برنامه​​ هاي درسي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش نمود.

10 دي 1396-11:54:46


پيرو مصوبه شوراي سياست گذاري انتقال علوم و معارف دفاع مقدس به آموزش و پرورش و تاكيد دكتر محمديان معاون محترم وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي مبني بر اهميت برگزاري تورهاي علمي براي مولفان و كارشناسان گروه پژوهشي آموزش و پرورش اين پژوهشگاه با انجام هماهنگي هاي لازم و تهيه مقدمات قبلي اقدام به برنامه بازديد (تور)‌ علمي مؤلفان و كارشناسان كتاب ها و برنامه​​ هاي درسي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش در محل مركز اسناد و تحقيقات سپاه نمود.

- مكاتبه با سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي به منظور ثبت نام مولفان و كارشناسان.

- مكاتبه با دكتر نائيني رئيس محترم مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس به عنوان ميزبان محترم.

- ارسال اسامي شركت كنندگان دو روز قبل از برگزاري تور علمي جهت هماهنگي هاي لازم.

- حضور رئيس پژوهشگاه از آغاز تا پايان برنامه و ارائه توضيحات و نكات قابل توجه در اين برنامه براي بهره برداري و ايجاد انگيزه و اهتمام هر چه بيشتر مولفان و كارشناسان در انتقال علوم و معارف دفاع مقدس به دانش آموزان.

- ارائه توضيحات و راهنمايي هاي لازم توسط كارشناسان محترم مركز اسناد.

- پاسخگويي به سوالات و استماع نكات مورد نظر ميهمانان ارجمند.

- تقسيم بندي شركت كنندگان تور به دو گروه خواهران و برادران كه گروه اول از سايت اسناد بازديد مي كردند و گروه دوم در جلسه ارائه توضيحات و راهنمايي كارشناسان و اينجانب حاضر مي شدند. بديهي است كليه حاضران در اين بازديد در هر دو مرحله برنامه شركت نمودند.


برنامه بازديد (تور)‌ علمي مؤلفان و كارشناسان كتاب ها و برنامه​​ هاي درسي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش

10 دي 1396-11:54:46

منبع خبر: سایت

فرستنده: مدیر سایت


تصاوير تكميلي: