محتواي درس دفاع مقدس براي كتاب هاي جديد التاليف درس تاريخ دوره دوم متوسطه تدوين و تاليف شد

به استناد در خواست و سفارش حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمديان (معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي) در جلسه مورخ 12/7/1396 با پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، مسئولان پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با حضور در معاونت پژوهشي وزارت آموزش و پرورش محتواي درس نوشته دفاع مقدس را براي درج در كتاب هاي درسي پايه يازدهم و دوازدهم ارائه دادند.

26 دي 1396-11:18:59


به استناد در خواست و سفارش حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمديان (معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي) در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲ با پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، آقايان سردار رودكي (رئيس پژوهشگاه)، سردار پيري (معاون و استاد دانشگاه جامع امام حسين(ع)) و مقدادي (دبير گروه آموزش و پرورش در پژوهشگاه) با حضور در معاونت پژوهشي وزارت آموزش و پرورش محتواي درس نوشته دفاع مقدس را براي درج در كتاب هاي درسي پايه يازدهم و دوازدهم ارائه دادند.

در اين نشست دكتر محمديان ضمن تقدير از اقدام علمي و انقلابي پژوهشگاه براي چاپ كتاب هاي ضميمه كتاب درسي در قالب مجموعه اي 10 جلدي با موضوع علوم و معارف دفاع مقدس به منظور مطالعه دانش آموزان دوره متوسطه و نيز تاليف كتاب معلم دفاع مقدس درخواست اقدام و همكاري پژوهشگاه را داشتند. مقرر شد گروه محترم تاريخ دفتر تاليف كتاب هاي درسي پس از بررسي و مطالعه محتواي درسي ارائه شده ويراست نهايي را با هماهنگي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و سردار دكتر پيري آماده كنند.


محتواي درس دفاع مقدس براي كتاب هاي جديد التاليف درس تاريخ دوره دوم متوسطه تدوين و تاليف شد

26 دي 1396-11:18:59

منبع خبر: دبیرخانه پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس

فرستنده: مدیر سایت


تصاوير تكميلي: