همايش تخصصي نقش فني مهندسي و صنعت در پشتيباني از عملياتها در دفاع مقدس

در تاريخ ۳ بهمن ۱۳۹۶جلسه اولين همايش تخصصي با عنوان نقش فني مهندسي و صنعت در پشتيباني از عملياتها در دفاع مقدس از ساعت 8 تا 12 در محل ساختمان ولايت – سالن كوثر برگزار گرديد.

4 بهمن 1396-12:56:06


همايش تخصصي نقش فني مهندسي و صنعت در پشتيباني از عملياتها در دفاع مقدس
4 بهمن 1396-12:56:06
منبع خبر: دبیرخانه پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس
فرستنده: مدیر سایت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

در تاريخ ۳ بهمن ۱۳۹۶جلسه اولين همايش تخصصي نقش فني مهندسي و صنعت در پشتيباني از عملياتها در دفاع مقدس از ساعت 8 تا 12 در محل ساختمان ولايت – سالن كوثر برگزار گرديد.

سخنرانان اين همايش تخصصي به شرح زير بودند:

1. مهندس طاهر رحيمي – نقش صنايع دفاع در توليد تسليحات و مهمات در دوران دفاع مقدس

2. مهندس ايمان بابائي- نقش و تحولات پهپاد در دفاع مقدس

3. مهندس محمد رضا ياوري و مهندس هاشمي – نقش و تحولات بالن دردفاع مقدس

4. دكتر اصغر بالازاده – نقش پدافند هوائي در دفاع مقدس

در اين همايش كه رياست محترم پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس سردار سرتيپ پاسدار محمد نبي رودكي نيز حضور داشتند، ايشان تاكيد بيشتري بر محورهاي مرجعيت علمي، صيانت از ارزش‌ها و انتقال و آموزش تجربيات و معيارهاي گرانبهاي دفاع مقدس در حوزه فني مهندسي و صنعت را به نسل¬هاي جوان نمودند.


همايش تخصصي نقش فني مهندسي و صنعت در پشتيباني از عملياتها در دفاع مقدس

4 بهمن 1396-12:56:06

منبع خبر: دبیرخانه پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس

فرستنده: مدیر سایت


تصاوير تكميلي:
همايش تخصصي نقش فني مهندسي و صنعت در پشتيباني از عملياتها در دفاع مقدس
4 بهمن 1396-12:56:06
منبع: دبیرخانه پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس
فرستنده: مدیر سایت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيدهمايش تخصصي نقش فني مهندسي و صنعت در پشتيباني از عملياتها در دفاع مقدس
4 بهمن 1396-12:56:06
منبع: دبیرخانه پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس
فرستنده: مدیر سایت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيدهمايش تخصصي نقش فني مهندسي و صنعت در پشتيباني از عملياتها در دفاع مقدس
4 بهمن 1396-12:56:06
منبع: دبیرخانه پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس
فرستنده: مدیر سایت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد