چهاردهمين جلسه شوراي راهبردي

صورتجلسه چهاردهمين جلسه شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

در ابتدا سردار كوثري به اهداف دشمن در ايجاد توطئه و برهم زدن امنيت و آرامش جامعه و تحريم و فشارهاي مضاعف اقتصادي در 40 سالگي انقلاب اشاره داشتند و ترويج فساد و بي بند و باري و قاچاق مشروبات الكلي و مواد مخدر و مطرح كردن پروژه هاي تابستان داغ و سيزده ابان و دهه دوم دي و نوسانات ارز را از جمله اقدامات براي ايجاد تغيير در رفتار مسئولين نظام برشمردند كه با درايت و تدابير مقام معظم رهبري به حمدالله تمامي آنها خنثي شده وليكن فائق آمدن بر مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم نياز به برنامه‌ريزي و مديريت صحيح و اعتماد به منابع و داشته‌هاي داخلي دارد.

18 دي 1397-11:54:36


صورتجلسه چهاردهمين جلسه شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
18 دي 1397-11:54:36
منبع خبر: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
فرستنده: دبير سرويس خبر

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

در ابتدا سردار كوثري به اهداف دشمن در ايجاد توطئه و برهم زدن امنيت و آرامش جامعه و تحريم و فشارهاي مضاعف اقتصادي در 40 سالگي انقلاب اشاره داشتند و ترويج فساد و بي بند و باري و قاچاق مشروبات الكلي و مواد مخدر و مطرح كردن پروژه هاي تابستان داغ و سيزده ابان و دهه دوم دي و نوسانات ارز را از جمله اقدامات براي ايجاد تغيير در رفتار مسئولين نظام برشمردند كه با درايت و تدابير مقام معظم رهبري به حمدالله تمامي آنها خنثي شده وليكن فائق آمدن بر مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم نياز به برنامه‌ريزي و مديريت صحيح و اعتماد به منابع و داشته‌هاي داخلي دارد.

سردار سرتيپ پاسدار احمد غلامپور كه فرماندهي يكي از قرارگاه‌هاي اصلي عمليات كربلاي چهار و پنج را عهده دار بودند در واكاوي اين دو عمليات در ابتدا به تفاوت بين جنگ و دفاع پرداختند و تاكيد كردند كه اصلاً ما وارد جنگ نشده بوديم بلكه ما فقط دفاع كرديم و آنهايي كه اين مباحث را مطرح مي‌كنند كه چرا اينقدر طول كشيده و دفاع مقدس را زير سوال مي‌برند در واقع نقد منصفانه نمي‌كنند بلكه بيشتر، مغرضانه است و هجمه اخير عليه سردار رضايي را هم ناشي از اين جريان مي‌دانند در صورتي كه يك اشتباه در جمله ايشان بوده است وليكن اين يك جمله نبايد عامل اين همه مباحث شود. ايشان شكست و عدم موفقيت را طبيعت جنگ و درگيري‌هاي نظامي دانستند و در صدر اسلام هم شكست داشتيم.

عمليات كربلاي چهار براي ما يك عمليات اصلي بود و قرار بود سال 1365 سرنوشت جنگ به سرانجام برسد و فرماندهان طرح‌هاي مختلفي دادند و سپاهيان صدهزار نفري محمدرسول‌الله مطرح شد ولي 65هزار نفر به جبهه‌ها رسيدند و قرار شد عمليات كربلاي چهار انجام شود. لو رفتن عمليات هم مسئله جديدي نبوده است از عمليات فتح‌المبين دشمن از عمليات‌هاي ما اطلاع داشت ولي با درصدها و نوع اطلاع دشمن كه متفاوت بود. در عمليات كربلاي چهار بعد از 2 ساعت كه در تلاش اصلي و دهانه كارون توقف ايجاد شد قطع درگيري و عمليات اعلام شد و اين اقدام جزء شهامت‌ها و هنر فرماندهي است و با توجه به باور دشمن به اين كه اين عمليات اصلي آن سال بوده است و خيالش از توقف عمليات‌ها راحت شد. سردار رضايي با مشورت فرماندهان تصميم گرفتند دو هفته بعد در شلمچه عمليات جديدي را انجام دهند. اگر چه برخي فرماندهان هم مخالف عمليات كربلاي پنج بودند ولي با مشورت جمع محدود آقاي محسن رضايي و مرحوم هاشمي‌رفسنجاني تصميم به عمليات كربلاي 5 قطعي شد. در خصوص عمليات كربلاي چهار ما از نظر جغرافيايي و وضعيت موجود در زمين گرفتار شديم. جنگ را نبايد نقطه‌اي تحليل كرد. ما تمام صحنه‌ ها را بايد با هم ببينيم. عمليات كربلاي پنج را نبايد بدون ارتباط با كربلاي چهار ببينيم. اين هنر فرماندهي است كه از يك شكست يك پيروزي به دست بياورد.


صورتجلسه چهاردهمين جلسه شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

18 دي 1397-11:54:36

منبع خبر: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

فرستنده: دبير سرويس خبر


تصاوير تكميلي:
صورتجلسه چهاردهمين جلسه شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
18 دي 1397-11:54:36
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
فرستنده: دبير سرويس خبر

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيدصورتجلسه چهاردهمين جلسه شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
18 دي 1397-11:54:36
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
فرستنده: دبير سرويس خبر

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيدصورتجلسه چهاردهمين جلسه شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
18 دي 1397-11:54:36
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
فرستنده: دبير سرويس خبر

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيدصورتجلسه چهاردهمين جلسه شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
18 دي 1397-11:54:36
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
فرستنده: دبير سرويس خبر

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد