شب خاطره عملیات کربلای ۵

شب خاطره دفاع مقدس و گراميداشت شهداي عمليات كربلاي ۵، ويژه خانواده شهداي اين عمليات در سالن اجتماعات برج آزادي برگزار مي‌شود.

شب خاطره دفاع مقدس و گراميداشت شهداي عمليات كربلاي 5 ويژه خانواده شهداي اين عمليات در سالن اجتماعات برج آزادي برگزار مي‌شود. اين مراسم در روز چهارشنبه 19 دي ماه 97 از ساعت 17:30 تا 19:30 در برج آزادي برگزار مي‌شود.

19 دي 1397-08:59:02


شب خاطره دفاع مقدس و گراميداشت شهداي عمليات كربلاي ۵، ويژه خانواده شهداي اين عمليات در سالن اجتماعات برج آزادي برگزار مي‌شود.
19 دي 1397-08:59:02
منبع خبر: خبرگزاري تسنيم
فرستنده: دبير سرويس خبر

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

اين مراسم با ذكر خاطراتي از سردار جعفر محتشم، فرمانده گردان انصارالرسول(ص)، محسن تقوي پور و فتح الله نادعلي از مسئولين گردان در عمليات كربلاي 5 و همچنين همسر شهيد منصور حاج اميني، جانشين گردان انصارالرسول از لشكر27 محمدرسول‌الله(ص) همراه خواهد بود. اجراي گروه سرود وصال يار ز ديگر بخش‌هاي برنامه خواهد بود.

عمليات كربلاي 5‌ كه يكي از بزرگترين عمليات‌هاي رزمندگان در طول جنگ تحميلي بود، در 19 دي‌‌ماه سال 1365 با رمز يازهرا(ع) در منطقه‌ شلمچه‌ و شرق بصره‌ با وجود وضعيت سخت آن روزها و كمبود تجهيزات و پس از شكست در عمليات كربلاي 4 آغاز شد. كربلاي 5 را مي‌توان پاسخي به عمليات كربلاي 4 دانست چرا كه در اين عمليات دشمن كه مورد حمايت كشورهاي غربي بود توانست به كمك آواكس‌ها عمليات رزمندگان ايراني را شناسايي و براي مقابله با آن آماده شود كه همين امر موجب به خاك و خون كشيده شدن جوانان ايراني شد.

انجام عمليات در منطقه كربلاي 5، آن هم در مقياس گسترده ، موجب شد عمليات در فاو منتفي و نيرو و امكانات دشمن به منطقه شرق بصره اعزام شود. در واقع دشمن ضمن غافلگير شدن نسبت به عمليات شرق بصره از نظر زمان و مكان، در مورد تاكتيك ويژه عمليات كه عمدتاً معطوف به عبور از منطقه آب گرفتگي و كانال پرورش ماهي و حركت از شمال به جنوب در پشت مواضعش بود نيز غافلگير شد.


شب خاطره دفاع مقدس و گراميداشت شهداي عمليات كربلاي ۵، ويژه خانواده شهداي اين عمليات در سالن اجتماعات برج آزادي برگزار مي‌شود.

19 دي 1397-08:59:02

منبع خبر: خبرگزاري تسنيم

فرستنده: دبير سرويس خبر


تصاوير تكميلي:
شب خاطره دفاع مقدس و گراميداشت شهداي عمليات كربلاي ۵، ويژه خانواده شهداي اين عمليات در سالن اجتماعات برج آزادي برگزار مي‌شود.
19 دي 1397-08:59:02
منبع: خبرگزاري تسنيم
فرستنده: دبير سرويس خبر

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد