تشكيل شانزدهمين جلسه شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

شوراي راهبردي

شانزدهمين جلسه شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس در ساعت 10 صبح روز يكشنبه 28 بهمن ماه به رياست سردار سرتيپ پاسدار رودكي رئيس پژوهشگاه و با حضور سردار سرتيپ غلامپور، سردار سرتيپ پاسدار فضلي، امير ياسيني، امير مفيد، امير معين‌وزيري، دكتر پيري، سردار محمودزاده، سردار باراني،سردار كبيري، دكتر يزدي دكتر ميرهاشمي، دكتر حسني و مهندس ورشابي تشكيل گرديد.

29 بهمن 1397-14:29:08


شوراي راهبردي
29 بهمن 1397-14:29:08
منبع خبر: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
فرستنده: دبير سرويس خبر

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

شانزدهمين جلسه شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس در ساعت 10 صبح روز يكشنبه 28 بهمن ماه به رياست سردار سرتيپ پاسدار رودكي رئيس پژوهشگاه و با حضور سردار سرتيپ غلامپور، سردار سرتيپ پاسدار فضلي، امير ياسيني، امير مفيد، امير معين‌وزيري، دكتر پيري، سردار محمودزاده، سردار باراني،سردار كبيري، دكتر يزدي دكتر ميرهاشمي، دكتر حسني و مهندس ورشابي تشكيل گرديد.

در اين جلسه برنامه سه ساله پژوهشگاه براي تعيين موضوعات مورد نياز تحقق در حوزه دفاع مقدس و توليد علم و نظريه پردازي و پاسخ گويي به شبهات و سؤالات مطرح در اين حوزه ارائه و اعضاي جلسه نقطه نظرات خود را در اين خصوص بيان داشتند.

سردار غلامپور از فرماندهان قرارگاه عملياتي دفاع مقدس و سردار فضلي فرمانده دانشگاه امام حسين (عليه السلام) و از يادگاران دفاع مقدس برلزوم حفظ هويت و عنوان پژوهشگاه و تلاش براي رسيدن به مرجعيت در پژوهش ها و پاسخگويي به مسائل مطرح در حوزه دفاع مقدس تأكيد كردند و ارتباط مستمر با مجموعه بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس را جهت پرهيز از انجام اموري موازي و تكراري ضروري دانستند.

در اين جلسه همچنين بر لزوم برنامه ريزي پژوهشگاه براي بهره‌مندي از ظرفيت دانشگاه عالي دفاع ملي، اساتيد، دانشجويان و فضاي پژوهشي موجود در آن اصرار داشتند و از مسئولين هم درخواست داشتند تا ساختار پژوهشگاه را تقويت كنند تا بتواند در راستاي توليد علم و نظريه پردازي و پاسخگويي به مسائل مطرح در تمام حوزه دفاع مقدس حرف آخر را بزنند و به دور از جوسازي‌ها و جبهه گيري هاي يگاني و سازماني، مقبوليت و مرجعيت دفاع مقدس را كسب و برنامه سه ساله، آينده خود را نيز با يك منطق ساختاري و اعتباري مشخص تدوين كنند.


شوراي راهبردي

29 بهمن 1397-14:29:08

منبع خبر: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

فرستنده: دبير سرويس خبر


تصاوير تكميلي:
شوراي راهبردي
29 بهمن 1397-14:29:08
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
فرستنده: دبير سرويس خبر

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيدشوراي راهبردي
29 بهمن 1397-14:29:08
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
فرستنده: دبير سرويس خبر

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيدشوراي راهبردي
29 بهمن 1397-14:29:08
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
فرستنده: دبير سرويس خبر

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيدشوراي راهبردي
29 بهمن 1397-14:29:08
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
فرستنده: دبير سرويس خبر

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد