همايش تخصصي و محدود تخصصي تبيين نقض تعهدات بين المللي در جنگ تحميلي

- زمان: ساعت 8:15 روز دوشنبه 28 آبان ماه 1397 مكان: دانشگاه صنعتي مالك اشتر-تالار امير كبير...

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: