سايه شوم دلارهاي آمريكايي و سعودي بر نسل‌كشي در ميانمار

نسل‌كشي مسلمانان مظلوم كشور ميانمار در حالي صورت مي‌گيرد كه مجامع حقوق بشري (بخوانيد دروغ‌بشري) در سكوتي مرگبار و انفعالي تاريخي به سر مي‌برند. سايه شوم دلارهاي آمريكايي و سعودي كه اساس اين انفعال را پشتيباني مي‌كند منجر شده است تا يك پروسه شوم صهيونيستي مبتني بر نژادپرستي در خودنمايي كند....

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: