داعشي ها را بهتر بشناسيم . بخش نخست ، روان شناسي داعش

داعشي ها از جمله افرادي هستند از اختلال هاي شخصيتي رنج مي برند. استقلال شخصيتي نداشته و اعتماد به نفس ندارند. در اين افراد خلق و خوي وحشي گري و انتقام جويي موج مي زند و مدام در پي اين هستند كه خشم خود را جايي رها كنند...

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: