ضرورت تشكيل و راه اندازي مجمع فعالان حوزه پژوهش دفاع مقدس

وجود مجمعي متشكل از سازمان ها و مراكز علمي فعال در حوزه دفاع مقدس به يقين مي تواند عامل مهم و كليدي در انباشت داشته ها و به تبع آن اقدامات مؤثر در حوزه توليد دانش و نشر معارف جنگ بوده و ماحصل ارزشمندي براي جامعه داشته باشد....

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: