نشست مشترك رئيس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با سازمان بسيج مستضعفين، باغ موزه دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت، مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس و دبيرخانه راهبردي كشوري آمادگي دفاعي

در روز چهارشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۶ به منظور سياست گذاري پژوهشي در انتقال علوم و معارف دفاع مقدس به محتواي كتاب ها و برنامه هاي درسي وزارت آموزش و پرورش جلسه اي با حضور آقايان سردار رودكي (رئيس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس)، سردار فضلي (جانشين سازمان بسيج مستضعفين)، سردار فلاح زاده(معاون پژوهشي موزه دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت)، آقاي رخصت طلب(معاون مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس)، سرهنگ صابر ماهاني(رئيس سازمان بسيج دانش آموزي)، سردار كبيري ( رئيس پژوهشكده مديريت و سياست دفاعي دفاع مقدس)، سردار باراني(...

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: