لزوم حمايت موثرتر دولت از صنعت دفاعي و موشكي كشور

سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح با تاكيد بر ضرورت حمايت موثرتر دولت از صنعت دفاعي و موشكي كشور، توسعه قدرت دفاعي را موجب افزايش قدرت چانه‌زني ايران در مذاكرات سياسي دانست....

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: