انباشته هاي دفاع مقدس ، درس گفتارهايي براي آينده

امروز به نظر مي رسد بيش از گذشته همه ما و همه جوانان اين مرزو بوم و كساني كه داعيه ضد استكباري دارند نيازمند تقويت بنيه ديني و انقلابي مان با مروري ديگر بار بر گفتمان انقلاب و انباشته هاي دفاع مقدس كه به مثابه گنجي مملو از درس گفتارهاي رادمردان انقلابي است، هستيم...

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: