همايش تخصصي نقش فني مهندسي و صنعت در پشتيباني از عملياتها در دفاع مقدس

در تاريخ ۳ بهمن ۱۳۹۶جلسه اولين همايش تخصصي با عنوان نقش فني مهندسي و صنعت در پشتيباني از عملياتها در دفاع مقدس از ساعت 8 تا 12 در محل ساختمان ولايت – سالن كوثر برگزار گرديد....

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: