يك گردان اسيران عراقي حاصل عمليات «كربلاي2»

امروز دهم شهريورماه،سالروز عمليات «كربلاي2» با هدف به تصرف «قله 2519»،ارتفاعات شهيد صدر و خارج ساختن خطوط خودي از اشغال دشمن است كه در سال 1365 انجام شد و در جريان آن شهيد محمود كاوه به شهادت رسيد....

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: