نيمه پنهان ماه 27

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
معرفي كتاب: «محمد صبوري» از نوجواني خود را وقف نظام و اهداف آن كرد و با وجود مديريت‌هاي بزرگي كه داشت خود را كمترين خدمتگزار مي‌دانست و خدمت خلق را بزرگترين عبادت. در آخر، «شهادت» مزد عبادتي بود كه او خالصانه انجام مي‌داد. مؤسسسه انتشاراتي «روايت فتح» در ادامه فعاليت‌هاي خود بيست و هفتمين جلد از مجموعه «نيمه‌ي پنهان ماه» را منتشر كرد. جلد 27 اين مجموعه با عنوان «صبوري به روايت همسر» به زندگي شهيد...

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: