صورتجلسه چهاردهمين جلسه شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

در ابتدا سردار كوثري به اهداف دشمن در ايجاد توطئه و برهم زدن امنيت و آرامش جامعه و تحريم و فشارهاي مضاعف اقتصادي در 40 سالگي انقلاب اشاره داشتند و ترويج فساد و بي بند و باري و قاچاق مشروبات الكلي و مواد مخدر و مطرح كردن پروژه هاي تابستان داغ و سيزده ابان و دهه دوم دي و نوسانات ارز را از جمله اقدامات براي ايجاد تغيير در رفتار مسئولين نظام برشمردند كه با درايت و تدابير مقام معظم رهبري به حمدالله تمامي آنها خنثي شده وليكن فائق آمدن بر مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم نياز به برنامه‌ريزي و مديريت صحيح و...

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: