شوراي راهبردي

شانزدهمين جلسه شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس در ساعت 10 صبح روز يكشنبه 28 بهمن ماه به رياست سردار سرتيپ پاسدار رودكي رئيس پژوهشگاه و با حضور سردار سرتيپ غلامپور، سردار سرتيپ پاسدار فضلي، امير ياسيني، امير مفيد، امير معين‌وزيري، دكتر پيري، سردار محمودزاده، سردار باراني،سردار كبيري، دكتر يزدي دكتر ميرهاشمي، دكتر حسني و مهندس ورشابي تشكيل گرديد....

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: