نقش و تحولات مهندسي ( عمران) در دفاع مقدس

در روز سه‌شنبه مورخ 05/10/96 نشستي تحت عنوان نقش و تحولات مهندسي ( عمران) در دفاع مقدس، با ارائه مهندس يحيي محمود زاده معاونت محترم مهندسي ناجا برگزار گرديد....

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: