شكست سكوت 20 ماهه شوراي امنيت/ نگاهي به جانبداري شوراي امنيت از صدام پس از فتح خرمشهر

پس از آزادي خرمشهر، در محافل بين‌المللي اين مسئله مطرح شد كه پيروزي ايران در جنگ به نفع آمريكا و متحدانش، از جمله عربستان سعودي نخواهد بود. آزادسازي خرمشهر جايگاه و اعتبار بين‌المللي ايران را ارتقا داده بود و شرايط را براي عراق دشوارتر كرده بود. با فتح خرمشهر، روحية ملي در ايران بالا رفت و مردم و رزمندگان به پيروزي در جنگ اميدوار شده بودند. احتمال پيروزي صدام در جنگ تحميلي منتفي شده بود و ايران در موضع قدرت قرار گرفته بود....

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: