باز نگاهي به جنگ (بخش ۵)

واژه جنگ مثل ساير واژگان و تعاريف در علوم انساني داراي تعاريف گوناگون و مختلفي است. ما در اينجا به چند تعريف از جنگ از ديدگاه‌هاي مختلف مي‌پردازيم....

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: