ظرفيت هاي دفاع مقدس در الگو سازي براي جوانان

امروز به نظر مي‌رسد كشور عزيزمان نياز به بازتوليد الگوها و سبك زندگي رزمندگان دفاع مقدس دارد. اين بازتوليد مي‌تواند فرهنگي را در كشور حاكم كند كه به فرهنگ ايده‌آل و آرماني انقلاب اسلامي تبديل شود...

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: