نتوانستم كاوه را فداي عمليات كنم!

روايتي از امير سپهبد شهيد علي صيادشيرازي: بايد روي ارتفاعات شمالي عراق عمليات مي كرديم براي اين كار علاوه بر نيروهاي ارتش، سه لشگر از سپاه هم توي عمليات شركت داشتند كه لشگر ويژه شهداء يكي از آنها بود....

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: