مروري بر رشادت‌هاي سردار شهيد نورعلي شوشتري

26 مهرماه سالگرد شهادت پرافتخار سرداري بزرگ از سرداران سپاه اسلام است كه چه عاشقانه و چه زيبا به سوي دوست پر كشيد و به دست شقي ترين آدم ها به آرزوي هميشگي خود رسيد....

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: