دستاوردهاي دفاع مقدس مورد توجه پژوهش‌هاي دانشجويي قرار بگيرد

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گفت: دستاوردهاي علمي دفاع مقدس بايد شناسايي و در برنامه‌هاي درسي و پژوهشي دانشجويان گنجانده شود؛ اين موضوعي است كه متاسفانه تاكنون ميسر نشده است....

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: