همايش ملي مطالبات حقوقي-بين المللي دفاع مقدس

- آخرين مهلت ارسال چكيده مقالات: نيمه اول دي ماه 1397 - تاريخ اعلام نتايج داوري چكيده مقالات: نيمه اول بهمن ماه 1397 - تاريخ شروع ارسال مقالات كامل: نيمهه اول بهمن ماه 1397 - آخرين مهلت ارسال مقالات كامل: نيمه اول بهمن ماه 1397 - تاريخ اعلام نتايج داوري مقالات: نيمه اول بهمن ماه 1397 - تاريخ برگزاري همايش: پنجم اسفند ماه 1397...

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: