قدرت دفاعي كشور قابل مذاكره و معامله نيست

حضرت آيت الله خامنه‌اي فرمانده كل قوا در سخناني، مهم‌ترين وظيفه و مسئوليت نيروهاي مسلح را تأمين امنيت كشور خواندند و با تاكيد بر اينكه پيشرفت در عرصه‌هاي مختلف از جمله علمي و صنعتي و اقتصادي منوط به وجود امنيت است، گفتند: امنيت بستري براي رشد همه عناصر قدرت و پيشرفت است؛ زيرا در فضاي ناامني، آرمان‌هاي بزرگ و درخشان از ذهن‌ها فراموش مي‌شوند....

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: