همايش تخصصي و محدود عملكرد سازمان هاي منطقه اي و بين المللي و نيز كشورهاي غربي و عربي حامي صدام و گروهك هاي ضد انقلاب در دفاع مق

- زمان: ساعت 8:15 روز دوشنبه 21 آبان ماه 1397 - مكان: دانشگاه جامع امام حسين(ع)...

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: