بررسي موضع ساف در جنگ ايران و عراق – قسمت اول

هنگامي كه جنگ ايران و عراق آغاز شد، موجوديتهاي سياسي(2) از جمله سازمان آزادي بخش فلسطين (ساف)، كه آن را رويداد اثرگذاري برمنافع و موقعيت خود تصور مي كردند، به موضع گيري در برابر آن پرداختند. ياسر عرفات، رهبر اين سازمان، تنها دو هفته پس از آغاز جنگ به بغداد رفت و در ديدار با صدام، وي را همچون يك برادر به گرمي در آغوش گرفت و به روشني، نقشش را در مسائل منطقه اي مورد ستايش و تمجيد قرار داد. ستايش رهبر ساف از نقش صدام در امور منطقه اي در واقع، به طور غيرمستقيم، به معناي اعلام پشتيباني از جنگي بود كه...

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: