سياست‌ خارجي‌ آمريكا در جنگ‌ ايران‌ و عراق

درباره جنگ‌ از ديدگاه‌هاي‌ مختلف‌ مي‌توان‌ سخن‌ گفت‌. يكي‌ از موارد بسيار نگران‌ كننده‌ و حساس‌،موضوع‌ لطمه‌ و صدمه‌ واردكردن‌ به‌ غيرنظاميان‌ و در مواردي‌ نيز خشونتهاي‌ بي‌دليلي‌ است‌ كه‌ هنگام‌ عمليات‌ نظامي‌ نسبت‌ به‌ رزمندگان‌ صورت‌ مي‌گيرد؛اما طبيعت‌ جنگ‌ (بين‌المللي‌) به‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ فراتر از طرفين‌ مناقشه‌ و اتباع‌ آنها (نظاميان‌ و غيرنظاميان‌)موضوع‌ ديگري‌ را نيزدربطن‌ خود دارد كه‌ ناظر برموقعيت‌،حقوق و تكاليف‌ دولتهاي‌ بيطرف‌ يا آثار جنگ‌ بر ديگران‌ است‌. موضوعي‌ كه‌ در جنگ‌ عراق...

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: