كاربر ميهمان جمعه، 23 آذر 1397
 
پايداري - پايگاه اينترنتي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

صفحه نخست| ورود | ثبت نام | ارسال | اخبار | محتوا | تماس با ما | درباره

جستجو:  

صفحه نخست

اخبار

محتواها

نمايشگاه

جستجو

● طرح های کسر خدمت سربازی

ویژه نامه های الکترونیکی

● فصلنامه مطالعات دفاع مقدس

● پژوهشکده مدیریت و سیاست دفاعی دفاع مقدس

● پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس

● پژوهشکده تاریخ، ادبیات و فرهنگ دفاع مقدس

پايداري - محتواها

نمايش فهرست‌وار

ويژه‌‌نامه فهرستگان


مقالات

اسناد مكتوب

تصاوير

كتاب

اسناد صوتي

اسناد ويدئويي

پايان نامه

پايداري - كاربران

ثبت نام

ورود

صفحه شخصي

ارسال

◊ مقاله

◊ سند مكتوب

◊ تصوير

◊ كتاب

◊ سند صوتي

◊ سند ويديويي

◊ پايان نامه

 چهارمين نمايشگاه ملي كتاب دفاع مقدس
13 آبان 1392-10:16:53

چهارمين نشست تخصصي علوم و معارف دفاع مقدس
26 مرداد 1392-08:28:06

چهارمين نشست تخصصي علوم و معارف دفاع مقدس
26 مرداد 1392-08:27:37

چهارمين نمايشگاه ملي كتاب دفاع مقدس
13 آبان 1392-10:16:53


چهارمين نشست تخصصي علوم و معارف دفاع مقدس
26 مرداد 1392-08:28:06


چهارمين نشست تخصصي علوم و معارف دفاع مقدس
26 مرداد 1392-08:27:37


چهارمين نشست تخصصي علوم و معارف دفاع مقدس
26 مرداد 1392-08:27:07

چهارمين نشست تخصصي علوم و معارف دفاع مقدس
26 مرداد 1392-08:26:38

چهارمين نشست تخصصي علوم و معارف دفاع مقدس
26 مرداد 1392-08:25:52

چهارمين نشست تخصصي علوم و معارف دفاع مقدس
26 مرداد 1392-08:27:07


چهارمين نشست تخصصي علوم و معارف دفاع مقدس
26 مرداد 1392-08:26:38


چهارمين نشست تخصصي علوم و معارف دفاع مقدس
26 مرداد 1392-08:25:52


چهارمين نشست تخصصي علوم و معارف دفاع مقدس
26 مرداد 1392-08:23:03

همايش ملي تحول و بازنگري برنامه هاي درسي
16 ارديبهشت 1392-11:09:53

همايش ملي تحول و بازنگري برنامه هاي درسي
16 ارديبهشت 1392-11:09:03

چهارمين نشست تخصصي علوم و معارف دفاع مقدس
26 مرداد 1392-08:23:03


همايش ملي تحول و بازنگري برنامه هاي درسي
16 ارديبهشت 1392-11:09:53


همايش ملي تحول و بازنگري برنامه هاي درسي
16 ارديبهشت 1392-11:09:03


همايش ملي تحول و بازنگري برنامه هاي درسي
16 ارديبهشت 1392-11:07:38

همايش ملي تحول و بازنگري برنامه هاي درسي
16 ارديبهشت 1392-11:07:38

همايش ملي تحول و بازنگري برنامه هاي درسي
16 ارديبهشت 1392-11:06:47

همايش ملي تحول و بازنگري برنامه هاي درسي
16 ارديبهشت 1392-11:07:38


همايش ملي تحول و بازنگري برنامه هاي درسي
16 ارديبهشت 1392-11:07:38


همايش ملي تحول و بازنگري برنامه هاي درسي
16 ارديبهشت 1392-11:06:47


همايش ملي تحول و بازنگري برنامه هاي درسي
16 ارديبهشت 1392-11:05:35

جلسه مشترك بين مديريت محترم حوزه‌هاي علميه سراسر كشور با پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
27 اسفند 1391-15:42:55

جلسه مشترك بين مديريت محترم حوزه‌هاي علميه سراسر كشور با پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
27 اسفند 1391-14:43:35

همايش ملي تحول و بازنگري برنامه هاي درسي
16 ارديبهشت 1392-11:05:35


جلسه مشترك بين مديريت محترم حوزه‌هاي علميه سراسر كشور با پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
27 اسفند 1391-15:42:55


جلسه مشترك بين مديريت محترم حوزه‌هاي علميه سراسر كشور با پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
27 اسفند 1391-14:43:35


جلسه مشترك بين مديريت محترم حوزه‌هاي علميه سراسر كشور با پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
27 اسفند 1391-14:41:48

جلسه مشترك بين مديريت محترم حوزه‌هاي علميه سراسر كشور با پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
27 اسفند 1391-14:35:28

همايش سراسري پيشكسوتان دفاع مقدس
23 اسفند 1391-12:24:04

جلسه مشترك بين مديريت محترم حوزه‌هاي علميه سراسر كشور با پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
27 اسفند 1391-14:41:48


جلسه مشترك بين مديريت محترم حوزه‌هاي علميه سراسر كشور با پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
27 اسفند 1391-14:35:28


همايش سراسري پيشكسوتان دفاع مقدس
23 اسفند 1391-12:24:04


همايش سراسري پيشكسوتان دفاع مقدس
23 اسفند 1391-12:24:04

همايش سراسري پيشكسوتان دفاع مقدس
23 اسفند 1391-12:23:02

همايش سراسري پيشكسوتان دفاع مقدس
23 اسفند 1391-12:21:13

همايش سراسري پيشكسوتان دفاع مقدس
23 اسفند 1391-12:24:04


همايش سراسري پيشكسوتان دفاع مقدس
23 اسفند 1391-12:23:02


همايش سراسري پيشكسوتان دفاع مقدس
23 اسفند 1391-12:21:13


توديع جانشين رئيس و معارفه معاون جديد روابط عمومي و تبليغات اين بنياد
10 اسفند 1391-18:42:52

توديع جانشين رئيس و معارفه معاون جديد روابط عمومي و تبليغات اين بنياد
10 اسفند 1391-18:42:16

مراسم توديع جانشين رئيس و معارفه معاون جديد روابط عمومي و تبليغات اين بنياد،
10 اسفند 1391-18:39:56

توديع جانشين رئيس و معارفه معاون جديد روابط عمومي و تبليغات اين بنياد
10 اسفند 1391-18:42:52


توديع جانشين رئيس و معارفه معاون جديد روابط عمومي و تبليغات اين بنياد
10 اسفند 1391-18:42:16


مراسم توديع جانشين رئيس و معارفه معاون جديد روابط عمومي و تبليغات اين بنياد،
10 اسفند 1391-18:39:56


نخستين سالگرد شهادت سردار حاج احمد سوداگر
30 بهمن 1391-09:29:32

نخستين سالگرد شهادت سردار حاج احمد سوداگر
30 بهمن 1391-09:29:03

نخستين سالگرد شهادت سردار حاج احمد سوداگر
30 بهمن 1391-09:28:32

نخستين سالگرد شهادت سردار حاج احمد سوداگر
30 بهمن 1391-09:29:32


نخستين سالگرد شهادت سردار حاج احمد سوداگر
30 بهمن 1391-09:29:03


نخستين سالگرد شهادت سردار حاج احمد سوداگر
30 بهمن 1391-09:28:32


نخستين سالگرد شهادت سردار حاج احمد سوداگر
30 بهمن 1391-09:27:47

برگزاري دومين نشست تخصصي دفاع مقدس در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
27 دي 1391-12:47:58

برگزاري دومين نشست تخصصي دفاع مقدس در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
27 دي 1391-12:47:58

نخستين سالگرد شهادت سردار حاج احمد سوداگر
30 بهمن 1391-09:27:47


برگزاري دومين نشست تخصصي دفاع مقدس در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
27 دي 1391-12:47:58


برگزاري دومين نشست تخصصي دفاع مقدس در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
27 دي 1391-12:47:58


امروز

حمله ي مزدوران رژيم پهلوي به بيمارستان امام رضا ع درمشهد


همايش ملي علوم و معارف دفاع مقدس در آموزش و پروش
در همايش همايش ملي علوم و معارف دفاع مقدس در آموزش و پروش:

در همايش همايش ملي علوم و معارف دفاع مقدس در آموزش و پروش:

انعقاد تفاهنامه بين ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت آموزش و پرورش

نمايش...

ويژه
باز نگاهي به جنگ (بخش ۵)

باز نگاهي به جنگ (بخش ۵)

سرتيپ دوم بازنشسته پاسدار دكتر محمدعلي باراني

نمايش...

فراخوان
فراخوان مقاله جهت فصلنامه مطالعات دفاع مقدس

فراخوان مقاله جهت فصلنامه مطالعات دفاع مقدس

قابل توجه كليه صاحبنظران، پژوهشگران، مدرسان و صاحبان انديشه

نمايش...


© 1386-1395 کلیه حقوق برای پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس محفوظ است.

نمايش و ارائه‌ي محتواها اعم از مقاله، كتاب و ... الزاماً به معناي ديدگاه بنیاد نمي‌باشد و تنها بيان كننده نظرات شخصي نويسندگان و بوجودآورندگان آنها مي‌باشد. برداشت، نمايش و ارائه كليه‌ي محتواهاي اين وبگاه تنها با ذكر صحيح و كامل منبع و برقراري پيوند مجاز مي‌باشد.

  ورود | ثبت نام | ارسال | اخبار | محتوا | تماس با ما | درباره